Svensk Byggplåt lägger alla resurser på hållbarhet – antar hållbarhetsförklaring

Report this content

Branschorganisationen Svensk Byggplåt lanserar idag en hållbarhetskampanj kallad ”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt” och inleder med att anta en hållbarhetsförklaring.

Svensk Byggplåt lägger nu alla resurser på att utveckla branschens hållbarhetsarbete. Den nystartade hållbarhetskampanjen syftar till att synliggöra byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete.

Enligt Svensk Byggplåts ordförande Johan Lindström är det på tiden att byggplåten uppmärksammas för sina fantastiska kvaliteter.

      Byggplåten representerar framtidsvänliga material och produkter med lång livslängd, 100% återvinningsbarhet och mycket stor potential till återbruk.

Det råder också en stor optimism och beslutsamhet inom branschen över att med gemensamma krafter vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

      Vi ska bli bättre på att sprida information om hur byggplåten passar in i den cirkulära ekonomin. Men framför allt ska vi identifiera de områden där branschen kan förbättras samt skapa konkreta projekt som utvecklar det hållbara samhällsbyggandet, förklarar Johan Lindström.


Hållbarhetsförklaringen innebär bland annat att medlemmarna i Svensk Byggplåt:

Ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll.

Ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.

Ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

Läs hela hållbarhetsförklaringen på svenskbyggplat.se

Under hösten kommer kampanjen sprida kunskap och initiera flertalet projekt med perspektiven 100 år, 100% och 100 sätt! 

Svensk Byggplåt samlar branschens största och tyngsta aktörer inom tillverkning , profilering, försäljning och utförande av byggplåt på tak och fasader: ArcelorMittal, Areco, Bevego, Dala-Profil, Lindab, Plannja,  Plåt & Ventföretagen, Prefa, Rheinzink, SSAB, Tata Steel.

Tomas Skagerlind
Pressansvarig
073-074 83 60
press@svenskbyggplat.se
 
Johan Lindström
Ordförande
072-505 53 80
info@svenskbyggplat.se

Svensk Byggplåt är en branschorganisation med syfte att stärka och lyfta fram plåtens egenskaper och fördelar. Byggplåt är hållbart, energismart, kostnadseffektivt, innovativt och gränslöst. Läs mer på www.svenskbyggplat.se.

Taggar:

Citat

Byggplåten representerar framtidsvänliga material och produkter med lång livslängd, 100% återvinningsbarhet och mycket stor potential till återbruk.
Johan Lindström, ordförande Svensk Byggplåt
Vi ska identifiera de områden där branschen kan förbättras samt skapa konkreta projekt som utvecklar det hållbara samhällsbyggandet
Johan Lindström, ordförande Svensk Byggplåt