Två nya medlemsföretag i Svensk Byggplåt!

Areco och Tata Steel är nya medlemmar i branschorganisationen Svensk Byggplåt. Båda företagen menar att organisationen behövs för att fler ska inse fördelarna med metaller i arkitekturen och för att material som till exempel koppar, stålplåt, aluminium och titanzink ska öka i popularitet.

  Svensk Byggplåt startades våren 2015 för att stärka och lyfta fram byggplåtens möjligheter och fördelar som byggnadsmaterial, men också för att underlätta projekterings- och byggprocessen för den som väljer byggnadsplåt. Syftet är att göra byggplåten till det självklara valet för alla typer av byggnationer och till en given beståndsdel i det framtida samhällsbyggandet.

- Under de två åren som Svensk Byggplåt har funnits har organisationen fått positiv återkoppling och självklart har vi förhoppningar om att vi ska höras ännu tydligare i framtiden, säger Pontus Holgersson, vd för Areco.

Han vill att Svensk Byggplåt ska fungera som en motsvarighet till de sammanslutningar för branschen som redan finns i de andra nordiska länderna, ett slags forum där alla med intresse av att bidra till ett ökat användande av tunnplåtsprodukter träffas för att diskutera hur man gemensamt kan få fram fördelarna med plåtmaterialet.

- Vi har valt att bli medlemmar eftersom vi vill vara med och förespråka användandet av mer plåt inom byggindustrin, plus att vi är en självklar medlem som en av Nordens största producenter av tak- och väggprofiler. Plåt är ett miljövänligt alternativ och ligger i tiden, så vi hoppas att vi i samverkan kan få upp efterfrågan på våra – och de andra medlemmarnas – produkter.

För Hans Andersson, försäljningschef i Sverige för Tata Steel, är medlemskapet en naturlig följd av företagets ambition att marknadsföra plåt som ett attraktivt byggnadsmaterial.

- Vi är en av de ledande stålkoncernerna i Europa och vill givetvis vara med och påverka branschen och utvecklingen av den. Att vara medlem i Svensk Byggplåt ger oss tillfälle att utbyta erfarenheter och träffa likasinnade på ett strukturerat sätt, säger han och fortsätter:

- Det är viktigt att ha en organisation som verkar för att plåt ska ses som ett mer attraktivt alternativ än till exempel trä och betong, som vi har stor konkurrens från. Vi måste hjälpas åt att föra fram plåtens fördelar – bland annat att det är miljövänligt och 100 procent återvinningsbart. Dessutom är de estetiska möjligheterna med materialet stora.

Svensk Byggplåt representeras av i stort sett alla Sveriges ledande leverantörer inom byggnadsplåt, grossister och plåtslagare. Förutom Areco och Tata Steel är även följande företag och organisationer medlemmar: ArcelorMittal, Bevego, Dala-Profil, Lindab, Plannja, Plåt & Ventföretagen, Prefa, Rheinzink och SSAB.

Svensk Byggplåt ger också ut arkitekturmagasinet Metall i arkitekturen, MIA, med målet att inspirera och informera arkitekter, fastighetsägare och byggherrar om byggnadsplåtens möjligheter och fördelar.

Tomas Skagerlind
Pressansvarig
073-074 83 60
press@svenskbyggplat.se
 
Johan Lindström
Ordförande
072-505 53 80
info@svenskbyggplat.se

Svensk Byggplåt är en branschorganisation med syfte att stärka och lyfta fram plåtens egenskaper och fördelar. Byggplåt är hållbart, energismart, kostnadseffektivt, innovativt och gränslöst. Läs mer på www.svenskbyggplat.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Under de två år som Svensk Byggplåt har funnits har organisationen fått positiv återkoppling och självklart har vi förhoppningar om att vi ska höras ännu tydligare i framtiden.
Pontus Holgersson, vd för Areco
Att vara medlem i Svensk Byggplåt ger oss tillfälle att utbyta erfarenheter och träffa likasinnade på ett strukturerat sätt.
Hans Andersson, försäljningschef i Sverige för Tata Steel