Daniel Helldén tilldelas Svensk Cyklings opinionspris 2020 för sitt arbete för att få cykla mot enkelriktat

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad, tilldelas Svensk Cyklings opinionspris 2020. Han får priset för sitt enträgna arbete för att göra Stockholm till en världsledande cykelstad och för att han är en stark röst för bättre villkor för cyklister i den nationella debatten. Särskilt vill Svensk Cykling lyfta fram hans arbete för att göra det möjligt för cyklister att cykla i båda riktningarna på gator som är enkelriktade för bilister.

– Allt fler i Sverige cyklar och tydligast är den ökningen i Stockholm. Detta tack vare ett långvarigt arbete för att förbättra framkomligheten och göra det enklare för cyklister. Drivande i detta arbete är Daniel Helldén, säger Klas Elm. 

 

– Det här är en energiinjektion till mitt fortsatta arbete för att utveckla cyklingen i Sverige till att bli smidigare, säkrare och mer lustfylld. Inte minst är det ett erkännande av att det innovativa arbete som vi gör i dag i Stockholm sätter värdefulla avtryck. Det är mycket glädjande, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Svensk Cyklings opinionspris delas ut varje år sedan 2010 till någon som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att i samhällsdebatten lyfta upp cyklingens möjligheter för att resa hälsosamt och klimatsmart.
I början av oktober avslog Förvaltningsrätten överklagandet från två personer som motsatte sig Stockholms Stads beslut om att tillåta cykling i båda riktningarna på gator som är enkelriktade för bilister. 

– Daniel Helldéns arbete i denna fråga gör nu att önskemålet om att få cykla mot enkelriktat förs fram i många kommuner runt om i landet, säger Klas Elm. 


Motivering till Svensk Cyklings opinionspris 2020
“Daniel Helldén personifierar cykelboomen i Stockholm. Sedan tillträdet som trafikborgarråd 2014 har cykelpassagerna över innerstadssnittet ökat med mer än 50 procent. Det är ett resultat av att cykeln har prioriterats i stadsrummet och att kommunfullmäktige har fattat flera beslut om cykelmiljarder. Detta gör att cykelvägarna blir fler, att allt fler cykelvägar sopsaltas på vintern och att cykelparkeringarna blir fler. Bakom dessa förändringar finns Daniel Helldén som en tydlig politisk kraft.   

Daniel Helldén är den starkaste politiska rösten för Sveriges cyklister i dag. En röst som han använder för att lyfta frågor om säker cykling, snabbcykelvägar för att binda ihop Stockholmsregionen, ekonomiska styrmedel som gynnar cykling och för att cykelundervisning ska ingå i skolans läroplan. Han har också varit drivande för att testa olika sätt som gör det enklare för cyklister i Stockholmstrafiken. Det handlar om rätt att svänga till höger vid rött ljus, väntytor för vänstersvängande och allgrönt i korsningar.

Under 2020 har Daniel Helldén stått upp för cyklisters rätt att cykla i båda riktningarna på gator som är enkelriktade för bilister. Vid varje myndighetsbeslut som satt käppar i cykelhjulen har Daniel Helldén sett nya möjligheter för att upprätthålla framkomligheten för cyklister. Det gör nu att kraven på att få cykla i båda riktningar på enkelriktade gator förs fram av cyklister i hela landet.  

Därför förtjänar Daniel Helldén Svensk Cyklings opinionspris 2020 som en uppmuntran att fortsätta arbetet med att göra Stockholm till en världsledande cykelstad som inspirerar andra kommuner i Sverige.”
 

Svensk Cyklings opinionspris
Svensk Cykling började 2010 att dela ut ett politikerpris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor på den politiska agendan. 2016 breddades priset och bytte priset namn till Svensk Cyklings opinionspris. Sedan dess delas priset ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

 

Tidigare pristagare:
2019: Christian Gillinger och Jeroen Wolfers, Cyklistbloggen
2018: Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder
2017: Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut
2016: Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen
2015: Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S)
2014: Karolina Skog (MP)
2013: Kent Johansson (C)
2012: Per Anckersjö (C)
2011: Karin Svensson Smith (MP)
2010: Anneli Hulthén (S)

Se prisutdelningen som skedde över videolänk här: https://www.facebook.com/daniel.hellden/videos/10225281712058098

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, vd Svensk Cykling, 0704-58 01 08, klas.elm@branschkansliet.se
www.svenskcykling.se
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad. Nås via presskontakt: Mårten Roslund, 076-122 96 25, marten.roslund@stockholm.se

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

Prenumerera

Media

Media