Fler svenskar cyklar. På Cykelns dag på 3 juni ska svenska cyklister skapa ett världsrekord.

Cykelns dag firas över hela världen 3 juni. Det har FN bestämt. Just nu förbereder sig cykelpendlare, motionscyklister och medlemmar i cykelklubbar i Sverige sig för att skapa ett världsrekord genom att samla in ett års cykeltid under en dag. Förutsättningarna finns eftersom ny statistik visar att allt fler svenskar cyklar. 

I Sverige är det organisationen Svensk Cykling som arrangerar Cykelns dag tillsammans med flera cykelorganisationer. 
 
– Vi vill lyft fram den glädje som det innebär för många att få cykla och den positiva hälsoeffekten som cyklingen har, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling. 

Målet på Cykelns dag är att cyklister i Sverige var för sig ska cykla ett år, 525 600 minuter, under en dag och registrera den tid som man cyklar på Cykelns dags hemsida, cykelnsdag.se. Tiden ”samlas in”, och går allt som planerat ska man skapa ett världsrekord i antal registrerade cykelminuter.

För att lyckas med att skapa världsrekordet kommer cykelklubbar och andra idrottsföreningar att genomföra aktiviteter runt om i landet. I sociala medier sprider privatpersoner, cyklistgrupper och kommuner uppmaningar om att cykla.  

Det är FN som bestämt att Cykelns dag ska firas den 3 juni över hela världen för att lyfta fram cykeln som ett “enkelt, prisvärt, pålitligt, rent och miljömässigt hållbart transportmedel”.

Nu visar det sig att cyklingen i Sverige ökar för första gången på flera decennier. Andelen svenskar som cyklar en genomsnittlig dag har ökat från nio procent under mitten av 2010-talet till elva procent 2019. Det innebär att antalet årliga cykelresor under denna tid har ökat med nästa 200 000 stycken. Det visar den nya resvaneundersökningen från myndigheten Trafikanalys. 

Nu under coronapandemin finns det uppgifter om att resandet med bil och kollektivtrafik minskat, medan antalet cyklister inte har minskat på motsvarande sätt. 

– Cykelglädjen kan inget virus i världen stoppa. I stället har skälen till att cykla blivit ännu fler nu när vi ska hålla avstånd till varandra samtidigt som vi värnar vår hälsa, säger Klas Elm.

Nu rapporterar cykelhandlare och cykelverkstäder om fler kunder och mer jobb än tidigare. 

– Det är ett bevis på att fler tänker på hälsan och ser cykeln som en viktig investering för att få vardagen att gå ihop under coronapandemin. När fler cyklar förbättras luftkvaliteten och folkhälsan, säger Klas Elm.

Kontaktpersoner
Klas Elm, vd Svensk Cykling, 070-4580108, klas.elm@branschkansliet.seJohan Flanke, PR-konsult som jobbar på uppdrag av Svensk Cykling med Cykelns dag,
070-6546503,
johan.flanke@welcom.se

Världsrekordsaktiviteter
Här är några av de många aktiviteter som sker runt om i landet. Ett tips kan vara att ta kontakt med den lokala cykelklubben och höra om den har någon aktiviteter eller uppmaning till sina medlemmar. För att få hjälp med att komma i kontakt med en viss cykelklubb går det bra att kontakta Jenny Palmqvist, kommunikatör på Svenska Cykelförbundet på 076-695 59 38 eller jenny.palmqvist@scf.se. 

Avesta
Naturpasset, en orienteringsaktivitet som kan utföras till fots eller på cykel.
Arrangör: Avesta orienteringsklubb.
Mer information: https://www.avestaok.se/Naturpasset/.

Karlskoga
Mountainbiketräning med ledare från Mandel Cykel & Trädgård
Arrangör: Karlskogacyklisterna.
Samling: Vid Mandel Cykel & Trädgård, Skogsbovägen 4A, kl. 18.00. 
Kontaktperson: Fredrik Thörnblad, 0701410160.

Kristianstad
Onsdagscykling till Torsebro Krutfabrik med fikapaus vid Harastorps Gästabud. 
Arrangör: STF Östra Skåne.
Samling: Tivolibadet, Kristianstad, klockan 8.50.
Kontaktperson: Bengt Klingheim, 0702-900833.

Munkedal
Gemensam landsvägscykling.
Arrangör: Munkedals Skid- och orienteringsklubb.
Samling: Munkedals kvarn 17.50. 
Kontaktperson: Anette Dahlberg och Henrik Gustafsson, 070-5698132.

Piteå
Uppmuntran till personer som reser hållbart.
Arrangör: Piteå kommun.
Tid och platser: Mellan klockan 06.30 och 08.00 på Öholmabron, Lasarettsbron och Sundsgatan.
Kontaktperon: Terese Lindbäck, projektägare hos kultur, park och fritid. 

Stenungsund
Moutaninbiketräning.
Arrangör: Cykelklubben Sundet.
Samling: Ödsmåls IP, kl. 18.30.
Kontaktperson: Petter Bergman, 0706-262356

Sundbyberg
Premiär för gå- och cykelorientering med utdelning av festis.
Arrangör: Sundbybergs stad.
Kontaktperson: Jessica Elmgren, Sundbybergs stad


 

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

Prenumerera