Inget virus i världen stoppar Cykelns dag. Nu ska Sverige skapa ett världsrekord i cykling.

Report this content

3 juni firas Cykelns dag över hela världen. Det har FN bestämt. Organisationen Svensk Cykling arrangerar Cykelns dag i Sverige. Att ställa in firandet på grund av coronavirusets spridning har inte varit aktuellt. I stället blir det, med start i dag 3 maj, en hel månad med delad cykelglädje som avslutas på med att skapa ett världsrekord i insamlad cyklad tid. Målet är att tillsammans cykla ett år under en dag. 
 

– Att cykla är förenat med glädje för väldigt många människor. Det är ett sätt att enkelt ta sig dit man vill på sina egna villkor på ett hälsosamt sätt. Det är en glädje som inget virus i världen kan stoppa. I stället har skälen till att cykla blivit ännu fler nu när vi ska hålla avstånd till varandra, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.  

En månad med delad cykelglädje i sociala medier
Cykelglädjen och det hälsosamma i att cykla är temat för den kampanjmånad inför Cykelns dag som börjar 3 maj. Under denna månad kommer sociala medier att fyllas av uppmaningar, tävlingar, personliga berättelser, tips och cykeltankar för att sprida cykelglädjen till fler.   

– Att cykla är ett sätt att ta vara på tiden som vi har, samtidigt som cykling ger oss mer tid till det som vi tycker om. Detta eftersom cykling förlänger livet, säger Klas Elm. 

Skapa världsrekord i insamlad cykeltid
På Cykelns dag 3 juni är målet att cyklister i Sverige var för sig ska cykla ett år, 525 600 minuter, under en dag och registrera den tid som man cyklar på Cykelns dags hemsida, cykelnsdag.se.  Detta blir första gången som det sker en liknande insamling av cykeltid.  

– Det innebär att vi kommer att skapa ett världsrekord, säger Klas Elm.  

Att cykla minskar risken för att drabbas allvarligt av coronaviruset
Under de senaste månaderna med coronapandemin har resandet med bil och kollektivtrafik minskat. Till det finns det rapporter från städer som Stockholm och Jönköping om att antalet cyklister inte har minskat i samma takt utan i vissa fall ökat.

Cykelhandlare märker att fler kunder nu är villiga att lägga mer pengar på en cykel än tidigare.  

– Det är ett bevis på att fler tänker på hälsan och ser cykeln som en viktig investering för att få vardagen att gå ihop. När fler cyklar förbättras luftkvaliteten och folkhälsan. Det gör att antalet personer som tillhör olika grupper som riskerar att drabbas allvarligt av detta och liknande virus blir färre, säger Klas Elm. 

 
Exempel på individuella uppmaningar under kampanjmånaden 

1. Besök ett cykelkök för att reparera din cykel på egen hand. 

2. Låt ditt barn cykla till skolan för att förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö och trafiksäkerhet. 3. Lär någon annan att cykla.

4. Anlita transportfirmor som använder sig av cykelbud.5. Börjar cykla i stället för att trängas i kollektivtrafik. 

 

Fyra tankar om cykeltid

1. Hur många bilköer cyklar du förbi på väg till jobbet?
Stockholmsresenären spenderar i snitt 9 100 minuter i bilkö varje år. Det motsvarar 17 hela arbetsdagar!  

2. Cyklar du mer än du surfar?I Europa spenderar vi i snitt 39 055 minuter på sociala medier per person och år. 

3. Skulle du klara av att matcha din skärmtid med cykeltid?
Den genomsnittlige cyklisten i Sverige spenderar tio gånger mer tid på mobilen än på cykelsadeln varje år! En svensk har i snitt 76 650 minuter skärmtid per år. 

4. Är våra städer planerade för bilen eller cykeln?
En vanlig bil står parkerad i nästan 500 000 minuter varje år – alltså 95% av tiden! Ändå kretsar stadsplaneringen ofta kring bilvägar. Och parkeringsplatser så klart. Tänk vad många parker, promenadstråk och cykelbanor vi kunnat ha om städerna hade främjat cyklande i samma grad som biltrafik! 

Följ Cykelns dag
Hemsida: cykelnsdag.se

Facebook: https://www.facebook.com/cykelnsdag/
Instagram: https://www.instagram.com/cykelnsdag/
 

 

Kontaktpersoner
Klas Elm, vd Svensk Cykling, 070-4580108, klas.elm@branschkansliet.se 
Johan Flanke, PR-konsult som jobbar på uppdrag av Svensk Cykling med Cykelns dag, 070-6546503, johan.flanke@welcom.se 

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.