Vätternrundans VD Gunilla Brynell-Johansson får Svensk Cyklings opinionspris 2021

Report this content

Svensk Cyklings opinionspris lyfter fram insatser som påverkar möjligheten till ökad cykling i Sverige. I år går priset till Gunilla Brynell-Johansson, Vätternrundans VD. Hon får det bland annat för sitt enträgna arbete för möjligheten till att kunna motionera säkert på cykel. 

Motiveringen till Svensk Cyklings opinionspris 2021 lyder:

 

“Gunilla Brynell-Johansson har sedan 2016 lett Vätternrundans verksamhet. Vätternrundan är den överlägset största motivatorn och moroten för att få upp svenskarna på sadeln och cykla för motion och glädje. Under Gunillas ledning har också Vätternrundan intagit en position som ledande motionslopp i arbetet med att verka för folkhälsan i Sverige också mer generellt.
 

Gunilla ses ofta i maktens korridorer där hon propagerar för motion i allmänhet och cykling i synnerhet. Under Gunillas ledning har Vätternrundan kontinuerligt arbetat för att öka säkerheten för cyklister. Hon har startat upp pilotprojekt med Trafikverket som har pågått under flera år. Detta projekt har även inkluderat Folksam med ett ökat säkerhetsarbete där Vätternrundan har varit en del av deras forskning kring säkerhet runt cykelarrangemang.

 

Genom sitt engagemang har Gunilla skapat större säkerhet för cyklister som genomför motionslopp, en förståelse hos myndigheter hur man kan förbättra säkerhet kring motionslopp i allmänhet och även en förståelse hos politiker över de utmaningar som svensk cykelsport står inför.
 

Utan tillgång till vägen finns det ingen cykelsport. Utan säkra omkörningar, t.ex. genom 1,5 metersregeln, blir cykelsporten för osäker. Kring dessa och andra frågor är Gunilla en ledande ambassadör. Dessutom har Gunilla tagit en ledande roll när Sveriges motionsarrangörer samarbetar och hon har också engagerat sig i de olika cykelformerna via Svensk Cykling.” 

 

Svensk Cykling började 2010 att dela ut ett pris till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda. 

Svensk Cyklings opinionspris till Gunilla Brynell-Johansson delades ut under onsdagen i samband med den årliga Cykelkonferensen som arrangeras av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
 
Tidigare pristagare:
2020: Daniel Helldén (MP), Stockholm
2019: Jeroen Wolfers och Christian Gillinger (Cyklistbloggen)
2018: Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder
2017: Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI
2016: Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen
2015: Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S)
2014: Karolina Skog (MP), Malmö
2013: Kent Johansson (C)
2012: Per Anckersjö (C), Stockholm
2011: Karin Svensson Smith (MP), Lund
2010: Anneli Hulthén (S), Göteborg

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, VD Svensk Cykling, 0704-58 01 08, klas.elm@branschkansliet.se
Gunilla Brynell-Johansson, 0141-22 32 96, gunilla.brynell@vatternrundan.se

www.svenskcykling.se

Svensk Cykling samlar Sveriges cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.
www.svenskcykling.se

Prenumerera

Media

Media