CERUB däckgummi nominerat till The Recircle Awards

Svensk Däckåtervinning tog 2018 initiativ till världens första hållbarhetsmärkning för återvunnet däckgummi, CERUB. The Recircle Awards har nu nominerat märkningen i kategorin The Business Innovation som är ett pris för den mest innovativa nya affärsidén inom återvinningssektorn. Vinnaren presenteras digitalt måndagen den 15e mars 2021.

The Recircle Awards är ett nytt globalt evenemang som är utformat för att uppmärksamma företags och privatpersoners bidrag inom däck, regummerings-, och återvinningsindustrin mot den cirkulära ekonomin.

– Vi är väldigt glada över att bli nominerade. Intresset och mottagandet av CERUB från företag som vill använda återvunnet gummi i nya produkter överträffar våra förväntningar. Eftersom många företag idag aktivt letar efter återvunna alternativ, så behöver det finnas spårbarhet och transparens även för återvunna material. CERUB-märkningen ger kunderna den trygghet de behöver, säger Anders Färnlöf, Styrelseordförande för CERUB.

CERUB lanserades 2020 av de fyra producentansvarsorganisationerna i Sverige, Finland, Norge och Holland. Utöver de fyra organisationerna som idag gemensamt driver CERUB, finns ytterligare intressen från mer än 10 länder, både inom och utanför Europa.

Syftet med hållbarhetsmärkningen är att underlätta för återanvändning av däckmaterialet och säkra att hela återvinningskedjan lever upp till högsta standard vad gäller miljö- och hälsa. Ett CERUB-märkt material är en garanti för en ansvarsfull produktionskedja, ett transparent materialflöde och att materialet uppfyller alla myndighetskrav kring miljö och hälsa för avsedd slutanvändning.


Däckbranschen är först i världen att skapa en hållbarhetsmärkning för vår gemensamma strävan mot den cirkulära ekonomin. Att vara nominerad i The Recircle Awards skapas en förhoppning om en allt större internationell uppmärksamhet för betydelsen av hållbarhetsmärkning för återvunnet däckgummi.

Mer information om den internationella omröstningen finns att läsa
här!

Läs mer om CERUB®
här! 


Om Svensk Däckåtervinning AB
Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på 
www.sdab.se

Kontakt
Anders Färnlöf
Styrelseordförande CERUB

anders.farnlof@sdab.se
+ 46 76 147 74 58

Fredrik Ardefors
VD, Svensk Däckåtervinning AB  

fredrik.ardefors@sdab.se
+ 46 70 418 25 60

Frida Grunewald

Kommunikatör, Svensk Däckåtervinning AB
frida.grunewald@sdab.se

+ 46 70 698 79 00  

Om oss

Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på www.sdab.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar