EU-beslut om nya gränsvärden visar: Svenskt gummigranulat riskfritt för fotbollsspelare

Report this content

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA presenterade den 19 september ett nytt förslag för nya gränsvärden för polyaromater (PAH) i gummigranulat som används i konstgräsplaner. Innehållet i svenskt gummigranulat understiger dessa gränsvärden med god marginal. 

Efter en omfattande studie gav den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, 2017 grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med gummigranulat. Samtidigt beslöts att ett lägre gränsvärde för polyaromater (PAH) behövs för att säkerställa att fotbollsspelare och barn skyddas vid spel och lek.   

Efter vidare utredning har man nu beslutat att gränsvärdet ska fastställas till 20 mg/kg på konstgräsplaner och andra lek- och idrottsytor. Svenskt gummigranulat ligger på ca 2-8 mg/kg och klarar detta med god marginal. Maxhalten för den asfalt som ligger på platser där barn leker kan idag innehålla upp till 70 mg/kg.    

– Svensk Däckåtervinning välkomnar skärpta och tydliga gränsvärden för gummigranulat till konstgräsplaner. Sveriges 600 000 fotbollsspelare kan därmed med gott samvete fortsätta spela på konstgräsplaner och vara trygga med att gummigranulat inte påverkar hälsan, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.  

ECHAs förslag innehåller även kravet att gummigranulatet måste testas och märkas för att säkerställa att endast material med säkra nivåer används. Något som redan görs i Sverige. 

– Vi skulle egentligen vilja att EU koncentrerade sitt regelverk på olika materials totala påverkan och inte bara på innehåll, fortsätter Fredrik Ardefors. Däckgummi är en högteknologisk produkt som förädlats under över 100 år för att vara säkert för alla som kommer i kontakt med det. Det finns redan laktester för att mäta gummigranulatets verkliga miljöpåverkan och dessa visar att även de små mängderna av substanser som finns i däck inte lakar ut. Detta beror på att materialet är kemiskt bundet via vulkanisering. Samma gränsvärden är alltså betydligt säkrare i däckmaterial än i till exempel förorenad jord. 

– Däckgummigranulat är både det spelarna gillar bäst som infill på konstgräs men även det som har minst total miljöpåverkan enligt livscykelanalyser. Det kan dessutom återanvändas när resten av planen behöver bytas. Detta är ett exempel på den cirkulära ekonomin som alla efterfrågar och som är nödvändig för att avlasta planeten från överuttag av jungfruliga resurser, avslutar Fredrik Ardefors.  

Om Svensk Däckåtervinning AB 
Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på www.sdab.se 

Kontakt 
Fredrik Ardefors, VD 
fredrik.ardefors@sdab.se 
+46 70 418 25 60 

Taggar:

Dokument & länkar