Inga extra kemikalier från konstgräsplaner – trots höga sommartemperaturer

Inför sommarsäsongen har det holländska institutet för folkhälsa och miljö (Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM) undersökt hur mycket kemikalier som avges från en varm konstgräsplan med gummigranulat. Mätningarna visar att knappast några kemikalier alls avges vid dessa temperaturer. Ämnena förväntas därför inte utgöra några hälsorisker. Mätningarna gjordes vid en dagstemperatur på 37 grader då granulatet var 70 grader varmt.

Även vid mycket höga temperaturer avges knappast några kemikalier alls från en konstgräsplan med gummigranulat. Koncentrationerna av flyktiga organiska föreningar, aldehyder och PAH som det holländska Institutet för folkhälsa och miljö, RIVM, har mätt i en vägledande studie är så låga att ingen hälsorisk förväntas. På en extremt varm dag under sommaren 2018 med temperaturer upp till 37 grader utförde RIVM mätningar på en konstgräsplan. Temperaturen för gummigranulatet var 70 grader.

– Det är bra att man tar människors oro på allvar och genomför mätningar, säger Fredrik Ardefors. Däckgummi är dock extremt stabilt även vid höga temperaturer och klarar stora påfrestningar när det till exempel ska rulla tusentals mil på varma sommarvägar. Det är därför materialet lämpar sig så väl att återanvända på olika sätt, bland annat som granulat på konstgräsplaner, säger Fredrik Ardefors, vd, Svensk Däckåtervinning.

Mätningarna gjordes på uppmaning av föräldrar med idrottande barn som undrade vad som händer med granulatet under dessa varma sommardagar. Vid en tidigare studie har mätningar gjorts då granulatet var 60 grader.

Den högsta koncentrationen av ett ämne, formaldehyd, visade sig vara något högre än det nederländska gränsvärdet för livslång exponering vilket innebär att personer som är känsliga för ämnet kan uppleva irritation. Dock är risken att detta händer begränsad och eventuella besvär är kortvariga och kommer att försvinna när exponeringen har upphört.

Denna vägledande studie hade beställts av nederländska kommunala folkhälsovården (GGD).

Länk till studien: https://www.rivm.nl/en/news/no-extra-chemicals-released-from-rubbergranulate-at-high-temperatures

Om Svensk Däckåtervinning AB
Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst- eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på www.sdab.se

Kontakt
Fredrik Ardefors, VD
fredrik.ardefors@sdab.se
+46 70 418 25 60

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar