Kommentar till dagens beslut i Granskningsnämnden

Report this content

Svensk Däckåtervinning anmälde i somras två inslag i public service till Granskningsnämnden för radio och tv för brist på saklighet och opartiskhet. Idag har Granskningsnämnden meddelat att båda inslagen kritiseras för bristande saklighet men att de sammantaget frias.

På Ekot sändes ett inslag där man hävdade att vägpartiklar är ett av de enskilt största utsläppen av mikroskräp och baserade inslaget på en rapport från Göteborgs Universitet där man undersökt sediment på västkusten. Till saken hör att andelen svarta partiklar i den studien var i snitt tre procent och att den kemiska analysen pekade mot annat typ av material än vägpartiklar. Övriga 97 procent av mikroskräpet bestod istället i huvudsak av förpackningsplast och cellplast.

På SVT handlade det anmälda inslaget om en forskare som tagit vattenprover i en insjö utanför Växjö där SVT:s reporter kopplade inslaget till gummigranulat från återvunna däck på fotbollsplaner utan att några sådana partiklar alls hittats i proverna. Proverna innehöll mestadels rester av förpackningsplast.

Båda programmen innehöll en rad felaktigheter och faktamissar, vilket är anledningen till att de anmäldes. Granskningsnämnden för radio och tv kritiserar inslagen för kravet på saklighet, genom att det inte finns tillräckligt med stöd i rapporten eller det underlag som man hänvisar till i sin rapportering.

I sitt beslut om Ekot är Granskningsnämnden inte enhällig, utan där är en ledamot skiljaktig och anser att inslaget ska fällas för bristande saklighet.

Vår förhoppning är att dagens kritik leder till större noggrannhet och saklighet framöver för redaktionerna.   

Kontakt
Fredrik Ardefors, VD, Svensk Däckåtervinning och Däckbranschen Sverige
fredrik.ardefors@sdab.se

+46 70 418 25 60

Om Svensk Däckåtervinning AB
Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på www.sdab.se

Om Däckbranschen Sverige
Däckbranschen Sverige är en utförarorganisation för Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas
Förening, Däckspecialisternas Riksförbund, Däckdistributörerna och Svensk Däckåtervinning. Däckbranschens fokus är säkerhet, miljö, hälsa samt hållbarhet. Vi verkar för att däck och fordon, och därmed människor, på väg ska vara säkra och vi gör det inom ramen för ett hållbart samhälle så att människa och miljö påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Både under däckets tillkomst, dess användning samt dess återanvändning efter att däcket rullat klart. Vi stöttar forskning på området samt kunskapsuppbyggnad och transparens. Läs mer på https://dackbranschen.se/

Taggar:

Dokument & länkar