Nordisk kritik mot EU-förslag om granulatförbud

Report this content

Ett EU-förslag om att förbjuda gummigranulat riskerar att slå undan fötterna för året-runt-idrottande och fotbollsspel i Norden. Nu riktar sig nordiska däckåtervinningsorganisationer till ansvariga ministrar för att försvara möjligheterna till året-runt-idrottande och spontanlek på konstgräsplanerna.

Det är den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, som arbetat fram ett förslag om förbud mot gummigranulat, som används som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner. I en skrivelse uppmanar nu Svensk Däckåtervinning, tillsammans med sina motsvarande organisationer i Norge, Finland och Danmark sina miljö- och klimatministrar att ta ställning mot ett totalförbud och istället arbeta för att riskminimeringsåtgärder införs.

– Ett totalförbud skulle drabba utomhusidrotten i Sverige och Norden på ett förödande sätt. Konstgräsplaner med gummigranulat har skapat möjlighet till idrottande och spontanlek i vårt kalla nordiska klimat i över tjugo år, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning AB.


Varje år skapar konstgräsplaner med återvunnet gummigranulat 30 miljoner individmotionstimmar i Sverige. I Sverige, Norge, Finland och Danmark finns ca 3 800 konstgräsplaner, varav 1 300 i Sverige, de allra flesta av dessa består av konstgräs med ifyllnadsmaterial från omhändertagna och utvalda återvunna däck. I vårt klimat i Sverige och Norden är det inte möjligt med året-runt-fotboll utomhus utan gummigranulat som ifyllnad, då alternativa material fryser och inte går att spela på under vinterhalvåret. Dessutom visar studier att gummigranulat har ett lägre CO2-avtryck än de alternativa material som idag finns på marknaden.

Nu riskerar ett kommande EU-förslag att förbjuda användningen av återvunnet gummigranulat som ifyllnad i konstgräsplaner. Förslaget, som baseras på antaganden och slutsatser från äldre teoretiska rapporter, har mött omfattande kritik från aktörer i hela Europa. Nya studier som mätt faktiska mängder granulatspill från konstgräsplaner konstaterar att det eventuella spillet är betydligt mindre än vad man tidigare trott.

– Ett totalförbud skulle innebära en miljardsmäll i ökade kostnader för landets kommuner och fotbollsföreningar. Frågan om att minska eventuellt granulatspill är egentligen en skötselfråga och studier visar att det med enkla medel går att reducera läckage av mikroplaster från konstgräsplaner till endast 10 gram per plan och år, säger Fredrik Ardefors.

Svensk Däckåtervinning rekommenderar istället Kommissionen och landets kommuner att implementera de standards som finns antagna av Svenska Institutet för Standarder, SIS, och European Committe for Standardization, CEN, om att hindra granulat från att spridas från planerna, genom ökad information om skötsel och snöplogning, samt installation av skogaller och enklare sarger runt spelområdet.

– Att återvunna däck kan återanvändas och ingå i ett cirkulärt system är positivt för klimat och hållbarhet då det avlastar planeten från nyuttag av jungfruliga resurser, samtidigt som det skapar möjligheter för barn och unga att idrotta året runt i hela landet. Vi måste våga ha ett helhetsperspektiv på de här frågorna, säger Fredrik Ardefors.

Bakgrundsfakta
Bakgrunden till förbudsförslaget är att det inom EU-kommissionen och den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, just nu pågår en översyn av användningen av så kallade avsiktligt tillsatta mikroplaster. Detta i syfte att förhindra att dessa sprids i naturen som mikroplaster. Användningen av gummigranulat som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner har kommit att innefattas i processen, som resulterat i att ECHA lämnat två alternativa rekommendationer till kommissionen. Det ena alternativet innebär ett totalförbud mot all användning av polymera granulat. Det andra innefattar mindre omfattande och betydligt mer kostnadseffektiva riskminimeringsåtgärder. Kommissionen väntas presentera sitt förslag för medlemsländerna före sommaren, som därefter har att ta ställning till förslaget under 2021.

Hela skrivelsen finns att läsa här!

Mer fakta och studier finns på samlingssajten www.cirkularfotboll.org

Kontakt
Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning
+46 8 50 60 10 55

fredrik.ardefors@sdab.se

Frida Grunewald, kommunikationsansvarig Svensk Däckåtervinning
+46 70 698 79 00

frida.grunewald@sdab.se

Om Svensk Däckåtervinning
Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är ett producentansvarsföretag som utan vinst- eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras.

Taggar: