Ny hållbarhetsmärkning för däckmaterial lanseras i sju länder – visar hur tillverkare lever upp till högsta miljökrav

Report this content

Hela kedjan från anskaffning, produktion, lagerhållning och distribution av produkter tillverkade av återvunna däck kan nu hållbarhetsmärkas med den nya certifieringen CERUB. Syftet är att underlätta för återanvändning av däckmaterialet och se till att fler tillverkare lever upp till högsta standard vad gäller miljö- och hälsa. Efterlevnad kontrolleras med hjälp av tredjepartscertifiering.

Vid ett möte med återvinningsorganisationer i Bryssel den 25 februari presenterades en europeisk hållbarhetsmärkning för återvunnet däckmaterial. CERUB, som bland annat är utvecklad av Svensk Däckåtervinning. Syftet är att säkerställa att däckmaterialet kan återanvändas på ett säkert sätt efter att däcken tjänat ut.

Till att börja med är det återvinningsorganisationerna som har störst nytta av CERUB-märkningen som ska säkerställa att däckmaterialet möter alla myndighetskrav kring miljö och hälsa och att det finns en spårbarhet och dokumentation i alla led. På sikt kommer även konsumenter att kunna ställa krav på att däcken de köper möter återvinningskriterierna enligt CERUB.

– Det finns idag energimärkning av däck som visar vilket rullmotstånd de har och därmed hur de påverkar bilens bränsleförbrukning. Men i en övergång till en cirkulär ekonomi där vi återanvänder material i allt större utsträckning behöver vi också ta hänsyn till hur materialet lämpar sig att återanvända. CERUB-märkningen ökar spårbarhet och transparens och kommer driva på utvecklingen för återanvändning av däckmaterial, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Återvinningsorganisationer i sju länder är anslutna från start; Sverige, Norge, Finland, Holland, Danmark, Tyskland samt Belgien. Utöver dessa finns ett intresse från ytterligare tio länder dit Svensk Däckåtervinning bjudits in för att presentera CERUB.

– Vi har fått ett fantastiskt positivt mottagande av både däcktillverkare, branschorganisationer och återvinningsindustrier. En CERUB-certifiering ökar kraven på tillverkarna samtidigt som vi skapar större trygghet för dem som ska använda materialet. Vi tror att vi kommer att få en bred uppslutning i Europa, säger Fredrik Ardefors.

Om Svensk Däckåtervinning AB
Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på www.sdab.se


Kontakt
Fredrik Ardefors, VD
fredrik.ardefors@sdab.se
+46 70 418 25 60

Anders Färnlöf, projektledare CERUB
anders.farnlof@sdab.se
+46 76 147 74 58

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar