Ny rapport: Kraftig tillväxt spås för den digitala mathandeln

Den digitala mathandeln i Sverige förväntas växa med 25 procent i år och därmed omsätta 5,7 miljarder kronor. Det motsvarar 1,9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige. Prognosen innebär att livsmedel vid årets slut står för drygt 7 procent av den totala detaljhandelnsomsättningen på internet som enligt gällande prognos från E-barometern förväntas uppgå till 77 miljarder kronor 2018. Det framgår av en ny rapport från Svensk Digital Handel, Digital mathandel 2018. 

Den digitala mathandeln omsatte 4,6 miljarder kronor 2017, vilket motsvarande 1,6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige och en tillväxt på 19 procent. Det gör livsmedel till en av de största branscherna inom svensk e-handel och även en av de som växer snabbast. Men fortsatt befinner sig digitaliseringen av dagligvaruhandeln i sin linda jämfört med flertalet andra branscher inom sällanköpshandeln.
 
- Tillväxten sker fortsatt från relativt låga nivåer så potentialen för att näthandeln med livsmedel ska fortsätta visa starka tillväxtpakt är mycket stor. I förhållande till länder som Storbritannien och Frankrike är också den digitala mathandelns andel av den totala marknaden för dagligvaror i Sverige mycket liten, säger Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg. 
 
Andelen konsumenter som handlar mat på nätet fortsätter också att öka. År 2017 handlade 31 procent av de svenska konsumenterna någon gång livsmedel på nätet, vilket var en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2016. Det typiska nätmatskonsumenten är mellan 26 och 35 år, har barn och bor i ett storstadsområde.
 
- Allt fler konsumenter upptäcker fördelarna med att handla livsmedel på nätet. De renodlade nätaktörerna ökar sin innovationstakt för att göra det ännu mer bekvämt för konsumenterna, samtidigt som de stora kedjorna sjösatt välfungerade e-handeln och nu implementerar strategier för att dra fördel av kundkännedom, befintliga logistiknätverk och starka varumärken. Det kan mycket väl visa sig att branschen kommer att växa ännu snabbare än vår prognos, säger Per Ljungberg.

Rapporten finns att ladda hem här https://dhandel.se/nyheter/digital-mathandel/
 
Om rapporten
För nionde året i rad har Svensk Digital Handel tagit fram rapporten ”Digital Mathandel”. Syftet är att lyfta kunskapen om livsmedelsförsäljningen på nätet, beskriva konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens storlek och utveckling. Rapporten har författats av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital Handel oh baseras på en konsumentundersökning och insamlade uppgifter från branschföretagen. Konsumentundersökningen, som är den största i sitt slag, baseras på en webbenkät med 3 735 respondenter mellan 18 och 70 år. Webbenkäten besvarades under februari månad 2018.

För mer information eller intervju, vänligen kontakta:
Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel, +46 702-36 62 00, per.ljungberg@dhandel.se

Om Svensk Digital Handel: Svensk Digital Handel, tidigare Svensk Distanshandel, är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och vår vision är att vartannat köp ska vara digitalt. Vi verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet och tillsammans göra det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel.

Om oss

Svensk Digital Handel är en intresseorganisation och Svensk Distanshandel AB är ett bolag som båda verkar för digital handel i Sverige. Svensk Distanshandel AB driver affärsutveckling tillsammans med några av marknadens största aktörer och leverantörer. Genom nära samarbete med våra partners gör vi det enklare att handla på nätet. Vi strävar efter att vara inspirations- och kunskapskällan bland annat genom att skapa rapporter och att arrangera event där branschen samlas. Vårt mål är att ständigt ligga i framkant inom utvecklingen av digital handel i Sverige. Inom organisationen drivs varumärken som Trygg E-handel, D-B2B, D-Logistik och D-Congress. Svensk Distanshandel AB ägs av och är en del av Svensk Handel. Svensk Digital Handel är en förening med en styrelse som består av representanter från näringslivet inom handeln. Som medlem i Svensk Digital Handel får svenska e-handelsföretag hjälp med både frågor och förslag som bidrar till ett tryggare, smartare och mer lönsamt digitalt företagande. Föreningen är fristående och medlemmarna är företag som bedriver e-handel. För mer information välkommen till www.dhandel.se.

Prenumerera

Citat

Tillväxten sker fortsatt från relativt låga nivåer så potentialen för att näthandeln med livsmedel ska fortsätta visa starka tillväxtpakt är mycket stor.
Per Ljungberg, vd Svensk Digital Handel