Svensk Digital Handel kritiska till PostNords prishöjning: ”Saknar framförhållning och dialog”

Svensk Digital Handel är starkt kritiska till att PostNord med kort varsel höjer priserna på e-handelsrelaterade paketleveranser i samband med årets julhandel. ”Den bristande framförhållningen och avsaknaden av dialog är anmärkningsvärd”, säger Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg.

Enligt uppgifter i media har PostNord i dagarna skickat ut information till sina kunder om att de i samband med årets julhandel inför ett så kallat kapacitetstillägg för vissa e-handelsrelaterade pakettjänster. PostNord motiverar den tillfälliga prishöjningen med att de behöver göra förstärkningar i sin infrastruktur för att klara av den förväntade ökningen av paketvolymer. Medlemsföretag i Svensk Digital Handel uppgav på tisdagen att de ännu inte nåtts av något utskick.

– Att PostNord sätter in extra åtgärder för att klara leveranserna i samband med julhandeln är bra, men vi är starkt kritiska till att informationen om prishöjningen sker utan dialog och bara knappt tre månader före årets julhandel sätter fart på allvar, säger Per Ljungberg. 

I samband med förra årets julhandel levererade PostNord 25 procent fler paket som handlats på nätet till konsumenter i Sverige jämfört med julen 2016. Dagarna efter Black Friday var volymerna till och med 44 procent högre än motsvarande period året innan.

Enligt PostNord kom i princip alla paket som beställdes före sista leveransdag fram i tid till julafton, men förseningarna tidigare i december var dessförinnan omfattande. Endast 88 procent av PostNords e-handelsrelaterade paket levererades i rätt tid under december 2017.*

– PostNord kan knappast ha kommit på först nu i sommar att årets julhandel blir utmanande för dem. Förra årets kraftiga volymökning och bristande leveranskvalitet är ju välkända sedan länge. De har ju också omfattande statistisk om hur julhandeln på nätet utvecklats de senaste tio åren. Rimligen borde de ha inlett dialogen med e-handelsföretagen om åtgärder för att klara jultrafiken och eventuella prisjusteringar redan tidigt i våras, säger Per Ljungberg.

* Information hämtad från postnord.se

För ytterligare information kontakta:
Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel, +46 702-36 62 00, per.ljungberg@dhandel.se

Om Svensk Digital Handel: Svensk Digital Handel, tidigare Svensk Distanshandel, är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och vår vision är att vartannat köp ska vara digitalt. Vi verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet och tillsammans göra det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel.

Taggar:

Om oss

Svensk Digital Handel är en intresseorganisation och Svensk Distanshandel AB är ett bolag som båda verkar för digital handel i Sverige. Svensk Distanshandel AB driver affärsutveckling tillsammans med några av marknadens största aktörer och leverantörer. Genom nära samarbete med våra partners gör vi det enklare att handla på nätet. Vi strävar efter att vara inspirations- och kunskapskällan bland annat genom att skapa rapporter och att arrangera event där branschen samlas. Vårt mål är att ständigt ligga i framkant inom utvecklingen av digital handel i Sverige. Inom organisationen drivs varumärken som Trygg E-handel, D-B2B, D-Logistik och D-Congress. Svensk Distanshandel AB ägs av och är en del av Svensk Handel. Svensk Digital Handel är en förening med en styrelse som består av representanter från näringslivet inom handeln. Som medlem i Svensk Digital Handel får svenska e-handelsföretag hjälp med både frågor och förslag som bidrar till ett tryggare, smartare och mer lönsamt digitalt företagande. Föreningen är fristående och medlemmarna är företag som bedriver e-handel. För mer information välkommen till www.dhandel.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

”Den bristande framförhållningen och avsaknaden av dialog är anmärkningsvärd”
Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel