Sverige tar över ordförandeskapet i EMOTA, European Multi-Channel and Online Trade Association

Vid årsmötet i Barcelona den 14 mars valdes Jörgen Bödmar till ny ordförande i EMOTA för en period av tre år. Han efterträder Walter Devenuto från Italien. 

Jörgen Bödmar representerar intresseorganisationen Svensk Digital Handel och till vardags är han VD för Scand. Design Online AB, ett företag med många internationella e-handelsplatser däribland designonline.se. Jörgen har fler än 10 års erfarenhet av internationell handel på nätet.

– Vi ser väldigt positivt på att ta ordförandeskapet och tillsammans med Jörgen kunna påverka e-handeln i en riktning som tar tillvara både de svenska och de europeiska e-handlarnas intressen i den starka positiva utveckling vi nu befinner oss i säger Freddy Sobin, styrelseordförande i Svensk Digital Handel och koncernchef för Consortio Fashion Group.

Det finns en stor potential för expansion utomlands för svenska e-handlare. Den gemensamma marknaden omfattar fler än 500 miljoner konsumenter varav allt fler varje år handlar på nätet i andra länder än sitt eget. Samtidigt har den inre marknaden fortfarande mycket arbete för att nå full harmonisering. Därför är det arbete EMOTA gör viktigt för både konsumenter och e-handlare i Europa.

– Jag ser det som en stor utmaning och ett mycket intressant uppdrag att arbeta med harmoniseringen av regelverken som finns och som håller tillväxten tillbaka för e-handlarna, säger Jörgen Bödmar.

- Vi har just nu introducerat ett Pan Europeiskt trygghetsmärke i samverkan med våra lokala landsorganisationer, ett märke som ska ge konsumenterna en tydlig signal att e-handlaren är säker att handla från. Det är en enkel och konkret åtgärd som kommer öka tryggheten för kunder när de handlar över gränserna.

Svensk Digital Handel kommer att bidra aktivt i det europeiska arbetet med expertis och organisation.

Om EMOTA

EMOTA representerar ca 80 % av e-handeln i Europa. Organisationen arbetar med fokus på Public Affairs, Industry Research och Trust Online. I organisationen finns, utöver de lokala motsvarigheterna till Svensk Digital Handel i varje land, ett kontor i Bryssel med personal som arbetar med bransch-frågor direkt mot EU-kommissionen och dess tjänstemän. Mer information om EMOTA finns på www.emota.eu

Om Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel, tidigare Svensk Distanshandel, är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet. Tillsammans med våra medlemmar gör vi det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel. www.dhandel.se

Kontaktuppgifter:

Jörgen Bödmar, Ordförande EMOTA, +46 707 18 31 77 eller e-mail jorgen.bodmar@designonline.se

Freddy Sobin, styrelseordförande Svensk Digital Handel, på tel. +46 708 18 20 74 eller e-mail freddy.sobin@consortiofashion.com

Jonas Ogvall, VD Svensk Digital Handel +46 709 76 44 26 eller e-mail jonas.ogvall@svenskhandel.se

Om oss

Svensk Digital Handel är en intresseorganisation och Svensk Distanshandel AB är ett bolag som båda verkar för digital handel i Sverige. Svensk Distanshandel AB driver affärsutveckling tillsammans med några av marknadens största aktörer och leverantörer. Genom nära samarbete med våra partners gör vi det enklare att handla på nätet. Vi strävar efter att vara inspirations- och kunskapskällan bland annat genom att skapa rapporter och att arrangera event där branschen samlas. Vårt mål är att ständigt ligga i framkant inom utvecklingen av digital handel i Sverige. Inom organisationen drivs varumärken som Trygg E-handel, D-B2B, D-Logistik och D-Congress. Svensk Distanshandel AB ägs av och är en del av Svensk Handel. Svensk Digital Handel är en förening med en styrelse som består av representanter från näringslivet inom handeln. Som medlem i Svensk Digital Handel får svenska e-handelsföretag hjälp med både frågor och förslag som bidrar till ett tryggare, smartare och mer lönsamt digitalt företagande. Föreningen är fristående och medlemmarna är företag som bedriver e-handel. För mer information välkommen till www.dhandel.se.

Prenumerera