Stor okunskap om extremavelns konsekvenser

Report this content

I Sverige anser nio av tio (94 procent) att det är oacceptabelt att djur avlas fram med medfödda hälsoproblem. Men kunskapen om extremavel är låg bland allmänheten. Flera av de mest extremt hårt avlade hundraserna i Sverige ökar stadigt i popularitet och få personer inser att deras hundar lider av till exempel andnöd. Svensk Djursjukvård vill öka allmänhetens kunskap och lanserar därför initiativet #ogulligt med målsättningen att inget djur i Sverige ska behöva lida till följd av extremavel.

I dag lider ett stort antal hundar av medfödda hälsoproblem till följd av extremavel. Trubbnosiga hundraser avlas till extrema utseenden som orsakar många av djuren stort lidande, bland annat kronisk andnöd. Detta handlar om många av de mest populära hundraserna idag; mops, engelsk och fransk bulldogg, pekingese, bostonterrier och boxer.

Enligt en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Djursjukvård säger hela nio av tio (94 procent) av de tillfrågade att det är oacceptabelt med avel som leder till att djuren far illa. Samtidigt är det bara hälften av djurägarna (52 procent) som förknippar trubbnosiga hundar med sämre hälsa än andra raser. Hela 84 procent av Sveriges djurägare uppger vidare att deras djur inte har några fysiska besvär kopplat till rasen och utseendet. Detta trots att veterinärer vittnar om att de dagligen möter hundar med andningsbesvär, skador på hornhinnor och andra lidanden till följd av extremavel.

– Konsumenter gör alltmer medvetna val och premierar ansvarfulla och etiska företag. Men konsumentmakten innefattar ännu inte människans bästa vän, eftersom vi fortsätter köpa valpar med allt extremare utseende, och bortser ifrån att många av dessa hundar lider. Detta handlar i grund och botten om en kunskapsfråga, där blivande djurägare behöver göras uppmärksamma på problematiken så att de kan efterfråga ett sunt utseende vid valpköp, oavsett vilken ras man väljer, och sluta låta sig styras av trender när de väljer sin valp, säger Maria Lundvall, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Åtta av tio (81 procent) av svenskarna anser att valpköpare som styrs av trender gör att djuren blir lidande. Samtidigt anser 88 procent att djurskyddsmyndigheter borde ta ett större ansvar för extremavelsfrågan.

– Djursjukvårdssverige har ett ansvar att sprida kunskap om hur denna utveckling kan brytas, så att nuvarande och blivande djurägare kan vara trygga med att deras djur har goda förutsättningar att leva ett hälsosamt liv, säger Maria Lundvall, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Besök kampanjsiten på: www.ogulligt.se

Om initiativet
Mopsar, franska- och engelska bulldoggar, pekingeser, bostonterriers, boxrar och andra trubbnosar är trevliga, härliga och omåttligt populära hundar. I Sverige lider dessvärre tusentals av dem av andnöd och andra åkommor till följd av extremavel. #ogulligt är ett initiativ av Svensk Djursjukvård för att uppmärksamma allmänheten på denna allvarliga problematik, så att fler valpköpare ska kunna välja sunda hundar. Initiativet består av en informationsfilm samt en namn- och tassinsamling, så att djurvänner ska kunna ta ställning mot den extrema situation som råder bland många trubbnosar i dag. www.ogulligt.se

Se filmen #OGULLIGT – Lathunden: https://www.youtube.com/watch?v=oghf4Figs_Q&feature=youtu.be

Se ett filmklipp på en trubbnos med andningssvårigheter på Svensk Djursjukvårds Facebooksida: https://www.facebook.com/svenskdjursjukvard/videos/vb.1479603115700742/1514712592189794/?type=2&theater

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd i Novus representativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, på uppdrag av Svensk Djursjukvård. Totalt har 1 111 intervjuer med djurägare gjorts (och 1 009 har intervjuats i en fråga riktad till allmänheten). Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 14-20 oktober 2015. Deltagarfrekvensen var på 62 %.

För mer information, kontakta:
Maria Lundvall, leg veterinär och branschansvarig
Branschorganisationen Svensk Djursjukvård
070-662 60 40
maria.lundvall@svenskdjursjukvard.se

Taggar:

Dokument & länkar