Allt fler anser att elen ger valuta för pengarna

El ger valuta för pengarna. Det tycker allt fler svenskar. Detta är den starkaste förändringen i höstens opinionsmätning som Svensk Energi sedan år 1998 gör via nuvarande IPSOS. Idag instämmer 38 procent i påståendet – en ökning med 4 procentenheter sedan i fjol och en ökning med 10 procentenheter sedan två år tillbaka. Den positiva trenden har pågått sedan fem år tillbaka. 66 procent instämmer i påståendet ”I förhållande till den nytta jag har av el är elen prisvärd”.

- Elbranschen arbetar aktivt med att skapa en mer positiv känsla kring produkten el, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi. Vi tror på en framtid där elen spelar en nyckelroll för såväl klimatfrågan som vår konkurrenskraft.

Bara varannan kund (53 procent) vet att fakturorna baseras på verklig användning. Det var 59 procent i fjol. 23 procent anger att de betalar utifrån beräknad användning (21 i fjol).

- Det är viktigt att elkunden känner till att det sedan år 2009 är lag på att fakturan baseras på den el som faktiskt använts varje månad, säger Catherine Lillo, ansvarig för bland annat säljetik på Svensk Energi. Det gör att elräkningen blir högre på vintern, men också mycket lägre på sommaren. Tidigare fördelades elanvändningen över årets månade och räkningen såg ungefär likadan ut varje månad - men så är det alltså inte längre.

Svenskarna är generellt sett positiva till det egna elföretaget, men är mer kritiska till elbranschen som helhet. Det egna elhandelsföretaget är 72 procent nöjda med – en uppgång med 14 procentenheter på fem år. Det egna elnätsföretaget är 66 procent nöjda med. Sannolikt förklaras skillnaden med att kunden själv väljer sin elhandlare, men inte sitt elnätsföretag.

När det gäller synen på elbranschen så är det oförändrat 32 procent som är antingen ganska eller mycket positiv. Det är en ökning med 7 procentenheter (drygt 600 000 personer) de senaste två åren. Den stora skillnaden i år är att andelen som är negativa i någon form har minskat till 23 procent. Den var 41 procent så sent som för två år sedan och 50 procent år 2006.

- Den svenska elkunden är som regel nöjd med sitt elföretag. Det tycker vi är glädjande och ser som ett bevis på att våra medlemmar gör ett bra jobb. Självklart är vår ambition att branschen som helhet får ett bättre betyg och därför arbetar vi hela tiden med frågor som kundfokus och säljetik, avslutar Catherine Lillo.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.
Kontaktperson: Kalle Karlsson, kommunikationschef, Svensk Energi, mobiltel 0733-017368

Taggar:

Dokument & länkar