Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

Ingen F-skatt eller energiskatt

Skatteverket skriver på sin hemsida att verksamheten inte är näringsverksamhet men att man behöver registrera sig för mervärdesskatt. Det betyder att privatpersoner som producerar sin egen el på sin villa eller fritidshus kan sälja elen vidare utan att behöva registrera sig för F-skatt eller, i de flesta fall, behöva betala energiskatt på den el man producerat. För mer information om detaljerna, se Skatteverkets hemsida.

-  Detta är positiva besked för alla som redan har investerat i egen elproduktion och som i dag säljer elen vidare. Det är också goda nyheter för dem som funderar på att investera i solpaneler, och de är många. Enligt Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer, överväger 20 procent av Sveriges villaägare att investera i egen elproduktion inom en femårsperiod. Det skulle betyda att vi 2019 får se tak med solpaneler på över 400 000 villatomter, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Nu inväntas det besked som Skatteverket utlovat efter sommaren som ska klargöra vilka beskattningskonsekvenser som uppstår i andra situationer då fysiska eller juridiska personer framställer förnybar el. Det återstår också att se vad som händer med det lagförslag om skattereduktion för mikroproducerad förnybar el som lades fram i våras. Finansdepartementet meddelade i tisdags att lagförslaget sannolikt inte kommer att godkännas av EU-kommissionen och att regeringen därför kommer att föreslå vissa ändringar. Ambitionen är att det justerade förslaget till skattereduktion ska kunna träda i kraft i januari 2015.

 
Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:
Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker, helena.olssen@svenskenergi.se, 0708-94 26 37
Kjell Jansson, vd, kjell.jansson@svenskenergi.se, 0705-84 84 81

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Media

Media

Dokument & länkar