Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: ”Nästan tio gånger mer än byggindustrin!”

Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr – nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, påpekar att branschen fortsätter vara en aktiv investerare vars satsningar år för år blir allt viktigare:

– Under senare års finanskris, då andra sektorer har svajat med minskade investeringar, har energibranschen stått stark. Skulle SCB:s prognos för året förverkligas, kommer energibranschen att svara för 42 procent av landets industriinvesteringar. Det är värt att hålla i minnet under ett valår.

– Energibranschen tar ett starkt samhällsansvar. Våra årliga satsningar är nästan tio gånger mer än den samlade byggindustrin i Sverige. För dem förutspås i år investeringar på 4,2 miljarder kr.

De senaste tio åren har branschen investerat cirka 280 miljarder kr. Energibranschen håller därmed – med råge – den utveckling som aviserades för sex år sedan. Där utlovades investeringar på 300 miljarder kr under perioden 2008-2018.

Kjell Jansson igen:

– Under den gångna tioårsperioden ingår i investeringarna stora satsningar på elnätssidan. 57.000 kilometer oisolerad blanktråd i skogsterräng har vädersäkrats – det mesta är nu kablar i marken. Hela utbyggnaden av vindkraften är ungefär en tredjedel av gjorda satsningar. Resten handlar om effektiviseringar i övrig elproduktion; vattenkraften, effekthöjningar i kärnkraften och nya kraftvärmeverk.

  
Vill du veta mer?

Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 070-584 84 81 kjell.jansson@svenskenergi.se

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se

Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker, mobil 070-894 26 37 helena.olssen@svenskenergi.se

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar