Fler länder i elcertifikatssystemet ger mer förnybar el för pengarna

Att regeringen nu inleder förhandlingar med Norge om ett utvidgat elcertifikatssystem välkomnas av såväl Svensk Energi som Svensk Vindenergi.
Detta är förhoppningsvis ett första steg i processen mot att skapa ett europeiskt elcertifikatssystem. Det svenska systemet har fungerat mycket bra och innebär att den mest kostnadseffektiva förnybara elproduktionen byggs ut först.

– Den begränsade handeln i EU:s förslag till förnybarhetsdirektiv är inte effektiv och kommer att göra det dyrare än nödvändigt att klara förnybarhetsmålet. Däremot ger ett utvecklat elcertifikatssystem – där fler länder ingår – mer förnybar el för pengarna. Därför är regeringens initiativ mycket bra, säger Svensk Energis vice vd Per-Olof Granström.

– Genom ett utvidgat certifikatssystem kan vi undvika suboptimering. Regeringens initiativ är mycket bra och vi hade gärna sett att flera länder togs med redan nu. Detta är vi dessutom överens om med våra norska kollegor i vindkraftsbranschen, säger Gunnar Fredriksson på Svensk Vindenergi.

Såväl Svensk Energi som Svensk Vindenergi menar att det system som redan finns i Sverige hittills visat sig ge en effektiv utbyggnad av förnybar el. Det är därför lämpligt att bygga vidare på det i så hög grad som möjligt.

De krav som EU:s förnybarhetsmål ställer leder till mycket omfattande investeringar i förnybar el i Sverige. Elbranschens planer visar på totala investeringar om 300 miljarder kronor över den kommande tioårsperioden. Det norsk-svenska initiativet lägger nu grunden för att detta ska kunna ske på ett effektivare sätt. Det är dock viktigt att det nya systemet verkligen ger tydligare investeringsförutsättningar och minskar osäkerheten för investerare.

______________________________________________________________
Ytterligare information:

Per-Olof Granström, Svensk Energis vice vd, mobil: 0705 19 00 11
Maria Sunér-Fleming, Svensk Energis produktionschef, mobil: 0733 01 73 15
Kalle Lindholm, Svensk Energis pressansvarige, mobil: 0709 96 25 90
Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi, mobil: 0707 51 40 24

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar