Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

Den svenska elnätsregleringen har präglats av instabilitet och ändrats ett flertal gånger sedan elmarknadens avreglering år 1996. Kjell Jansson säger nu:

– Den nya elnätsregleringen fokuserar på elnätets ålder i stället för dess funktion och riskerar att leda till ett samhällsekonomiskt slöseri på sikt.

Fungerande elnät, som uppnått en ålder av 50 år, är enligt den nya regleringen värda noll kronor. Kjell Jansson gör en liknelse:

– Då måste elnätsföretag, som har fungerande elnät, riva och bygga nytt, annars är värdet på berörda elnät då noll. Många elnät kan fortsätta fungera – med bra leveranser till kunderna – i ytterligare kanske 10 till 20 år.

– Det är som att skrota en fungerande bil efter fem år trots att den skulle fungera utmärkt ytterligare tre eller fyra år. Det borde var och en begripa, att effekten då blir ett samhällsekonomiskt slöseri – för att inte säga vansinne, fortsätter Kjell Jansson.

Energiminister Anna-Karin Hatt anger att elnätskunderna nu får en sänkning med miljardbelopp. Kjell Jansson kommenterar:

– Elnätsverksamheten är en viktig infrastruktur i samhället och måste ges långsiktiga spelregler som ger nätägarna en möjlighet att bedriva en affärsmässigt sund verksamhet. För många elnätsföretag kommer nu frågan som ett brev på posten; vem vill egentligen äga elnät långsiktigt?

Ständiga byten av regler för regleringen är förödande för ett långsiktigt förtroende för dem som ska investera i elnätsverksamhet. Kjell Jansson säger att problemet är mest påtagligt för mindre elnätsföretag med ett gammalt nät och avslutar:

– Dessa företag kan få svårt att överhuvudtaget finansiera nödvändiga investeringar.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, tel 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se

Ronald Liljegren, chefsjurist, tel 0703-44 56 42, ronald.liljegren@svenskenergi.se

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar