Äntligen är Underhållshandboken här!

Fem års väntan är över. Nu ligger den kompletta underhållshandboken för fjärrvärmedistribution klar. Det är handboken för alla som arbetar med drift och underhåll av fjärrvärmeledningar, från planering till utförande.

Fjärrvärmenätet är en viktig infrastruktur i Sverige som forslar värme till mer än halva landet. 24 000 km fjärrvärmerör löper kors och tvärs över vårt avlånga land. Det betyder att det ligger en hel del investeringar nergrävda i backen Det uppskattade nyanskaff­ningsvärdet är cirka 150 miljarder kronor. Underhållet av dessa rör är med andra ord av största vikt rent ekonomiskt men även av säkerhets- och arbetsmiljöskäl och för att kunna hålla en hög leveranssäkerhet.

Thomas Lummi, områdesansvarig distributionsteknik, Svensk Fjärrvärme är den som varit ansvarig för framtagandet av Underhållshandboken.

- Min förhoppning är att boken ska vara så praktisk att alla som arbetar med underhåll ska ha nytta av den och verkligen använda den. Som branschens egen lilla bibel för hur man bedriver underhåll av fjärrvärmeledningar. Främsta syftet med handboken är att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten inom området underhåll av fjärrvärmedistribution.

Pa många orter har fjärrvärme funnits länge och näten har en hel del år på nacken. Ett planerat underhåll förebygger och minskar risken för avbrott, så att företagen även fortsatt kan erbjuda kunderna säker och pålitlig värmeleverans, vilket är en viktig samhällsfunktion.

Boken kom till eftersom man hade sett att det fanns behov av en praktisk handbok där allt man behöver när det gäller nätunderhåll fanns samlat. Den bygger på erfarenheter från bransch och fjärrvärmeföretag och ger stöd i underhållsarbetet - som uppslagsbok eller idébok - och innehållet kan tillämpas direkt. Förutom tips och råd om hur drift och underhåll kan bedrivas finns det även mer teoretiska delar. Arbetet med att ta fram handboken påbör­jades 2011, då Underhållsgruppen bildades som en arbetsgrupp inom Svensk Fjärrvärmes Distri­butionsgrupp.

-Jag vill tacka alla i gruppen för ett bra samarbete under hela projektets gång. Nu ska vi se till att den får stor spridning och kan användas länge. Vi kommer att arbeta med att hålla den uppdaterad

Underhållshandboken finns att läsa eller ladda ner från Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar