E.ON inleder prisdialog med fjärrvärmekunder i Norrköping och Söderköping

Prisdialogen är en modell för lokal dialog om prisförändringar, framtagen av Svensk Fjärrvärme och kundorganisationerna SABO och Riksbyggen. I år omfattas 1,2 miljoner kunder av Prisdialogen. Nu aviserar E.ON att företaget ska inleda lokal prisdialog med sina kunder i Norrköping/Söderköping. Inför 2016 ser Svensk Fjärrvärme att fler fjärrvärmeföretag planerar prisdialog med sina kunder.

Idag har Sveriges näst största fjärrvärmeleverantör, E.ON Värme Sverige,  meddelat att företaget inleder lokal prisdialog med sina kunder i Norrköping/Söderköping. Ambitionen är att gå vidare med prisdialoger med kunder på andra orter i landet nästa år, däribland Örebro och Stockholm, skriver E.ON Sverige i ett pressmeddelande.

För 2015 har 20 fjärrvärmeleverantörer beviljats medlemskap i Prisdialogen. Flera av dem är stora företag, så i år omfattas nästan hälften av fjärrvärmeleveranserna, vilket motsvarar cirka 1,2 miljoner hushåll. Svensk Fjärrvärmes vd, Ulrika Jardfelt, som också sitter i Prisdialogens styrelse, spår att många fler kunder kommer att omfattas 2016:

- Det är roligt att ett företag som E.ON, med höga ambitioner att sätta kunden i centrum, väljer att gå med i det branschgemensamma systemet. När E.ON nu bjuder in sina företagskunder i Norrköping  till dialog om ändringar av fjärrvärmepriset ser utvecklingen för Prisdialogen lovande ut för 2016, konstaterar hon.

- Norrköping är ju en stor stad och vi vet dessutom att fler företag är på väg att inleda lokala prisdialoger. En uppskattning är att minst 60 procent av den levererade fjärrvärmen kommer att omfattas av Prisdialogen under nästa år. Målet är 90 procent inom tre år, säger Ulrika Jardfelt.

Prisdialogen lanserades i  januari 2013, efter ett drygt år med test och utveckling av modellen hos några pionjärföretag. Prisdialogen är ett initiativ taget av kundorganisationerna Riksbyggen och SABO tillsammans med Svensk Fjärrvärme. Modellen bygger på lokal dialog mellan kunder och leverantörer kring ändringar av priset på fjärrvärme, som följs upp av en central partssammansatt instans.

Läs mer om Prisdialogen.

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar

Citat

- Det är roligt att ett företag som E.ON, med höga ambitioner att sätta kunden i centrum, väljer att gå med i det branschgemensamma systemet. När E.ON nu bjuder in sina företagskunder i Norrköping till dialog om ändringar av fjärrvärmepriset ser utvecklingen för Prisdialogen lovande ut för 2016.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme