EU kan spara 100 miljarder euro - och nå klimatmålen

Bara 13 procent av svenskarna tror att frågan om global uppvärmning är löst år 2050, enligt en undersökning från United Minds. Samtidigt som nya klimatlarm når oss visar nu en unik forskningsrapport att EU:s klimatmål om minskade koldioxidutsläpp med 80 procent till år 2050 kan uppnås enklare och till lägre kostnad om fjärrvärmesystemet byggs ut i Europa. Minst 100 miljarder euro kan på så sätt sparas varje år.

Forskningsrapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Halmstads Universitet och Aalborg Universitet, PlanEnergi i Danmark och Ecofys i Tyskland och presenterades under ”The World’s premier District Heating and Cooling event” i Wien, 27-28 maj.

Studien är unik eftersom forskarna har analyserat värmebehovet på lokal nivå och tittat på lokala möjligheter att tillgodose energibehoven med fjärrvärme. Rapporten visar att genom en kombination av energieffektvisering i byggnader och utbyggnad av fjärrvärmesystemen kan Europa nå koldioxidmålen med mer förnybar energi, till en kostnad som är 100 miljarder euro lägre per år, än med enbart fokus på energieffektivisering, enligt EU:s Energy Efficiency Scenario.

- Nu har vi en möjlighet att bryta dödläget i europeisk klimatpolitik, säger Ulrika Jardfelt, vd för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Rapporten är en unik genomgång av värmemarknaden i Europa och den potential som finns att nå målen och samtidigt stärka Europas konkurrenskraft. Att nå EU:s klimatmål på detta sätt är verkligt hållbar utveckling i praktiken.

Rapporten Heat Roadmap Europe föreslår en strategi som bygger på effektivisering av bebyggelsen och en utbyggnad av fjärrvärme i tätbefolkade områden. Då kan värmebehovet tillgodoses med återvunnen och förnybar energi likt det system som finns i Sverige. Enligt FN-statistik från 2010 bor cirka 73 procent av invånarna i EU27 i tätbefolkade områden, en siffra som spås öka.

- Jag är särskilt glad att vi nu kan se att energieffektivisering och investeringar i fjärrvärme går hand i hand. Det är när vi gör både och, som samhällets vinster och effektiviteten i energisystemet uppstår, fortsätter Ulrika Jardfelt. Europas konkurrenskraft ökar när vi använder resurser som finns lokalt, sänker hushållens kostnader för värme och kyla, når klimatmålen till en lägre kostnad och skapar sysselsättning genom investeringar för framtiden.

I EU27 används 18 procent av tillförd energi för existerande värmebehov. För byggnader är det till två tredjedelar fossil olja och naturgas som används. Genom att ersätta dessa bränslen med återvunnen och förnybar energi minskar koldioxidutsläppen.

Fjärrvärmesystem finns redan idag i stora delar av EU. Men i genomsnitt för EU27 finns fjärrvärme tillgängligt för bara 13 procent av marknaden (bostäder och service). Studien utgår från ett antagande om fjärrvärme för 50 procent av uppvärmningen inom EU. I Sverige utgör fjärrvärme redan idag 50 procent av värmemarknaden.

Här kan du ta del av rapporten Heat Roadmap Europe

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar

Citat

- Jag är särskilt glad att vi nu kan se att energieffektivisering och investeringar i fjärrvärme går hand i hand. Det är när vi gör både och, som samhällets vinster och effektiviteten i energisystemet uppstår.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme