Falu Energi & Vatten Årets fjärrvärmeföretag 2014

Falu Energi & Vatten tog idag hem titeln Årets Fjärrvärmeföretag. Det tillkännagavs på Fjärrvärmemässan som just nu pågår på Elmia i Jönköping. Enligt juryns motivering är Falu Energi & Vatten bland annat "ett företag som mer än något annat har gått före i alla riktningar".

Fjärrvärmebranschen har en vision för fjärrvärme: År 2030 värmer vi varandra med återvunnen energi. Branschen har också vägen klar för sig. Den innefattar tre förflyttningar i sättet att tänka och samverka med kunder och leverantörer. Den visionen och de tre förflyttningarna var kriterierna som Svensk Fjärrvärme ställde upp för de företag som ville nomineras i tävlingen Årets Fjärrvärmeföretag.

En jury bestående av representanter från Svensk Fjärrvärme och Svensk Fjärrvärmes expertråd har bedömt de åtta företag som varit nominerade. Alla nominerade har på ett eller flera sätt aktivt arbetat för att närma sig visionen men Falu Energi & vatten är ett företag som mer än något annat har gått före i alla riktningar enligt juryns bedömning.

Falu Energi och Vatten har närmat sig fjärrvärmens vision genom att:

  • lösa enskilda kundernas individuella behov exempelvis genom att erbjuda prislistor med flera prisalternativ och miljömärkt fjärrvärme

  • byta fokus från egen produktion till att leta upp värme som redan finns exempelvis genom att utveckla bioenergikombinat

  • bjuda in kunder och andra intressenter till samverkan för ett hållbart energisystem genom att delta i kunddialogmodellen Prisdialogen, utveckla regionalt fjärrvärmenät och att samarbeta med lokala bränsleleverantörer

Dessutom arbetar företaget efter visionen 100 procent nöjda kunder - idag och imorgon.

Det vinnande företaget kommer under ett år att få använda sig av symbolen "Årets Fjärrvärmeföretag" i sin kommunikation och även exponeras på Svensk Fjärrvärmes webbplats under ett år.

Öresundskraft som var ett av de åtta nominerade företagen fick ett hedersomnämnande för att bolaget haft en central roll i utvecklingen av Prisdialogen, en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Öresundskraft har med stort mod gått in i dialogen och beredvilligt delat med sig av sina erfarenheter till övriga fjärrvärmeföretag.

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar