Låga prisökningar på fjärrvärme

Det har varit låga prisökningar på fjärrvärme mellan 2014 och 2015. Genomsnittspriset har ökat med 1,1 procent för mindre flerfamiljshus, det så kallade Nils Holgerssonhuset. Det är den lägsta ökningen för fjärrvärmens genomsnittpris de senaste 10 åren.

- Vi ser att prisförändringstakten har stagnerat de senaste fem åren. Det finns flera förklaringar till det; lägre kostnader för bränsle, en hårdare konkurrenssituation på värmemarknaden och, inte minst, de prisdialoger som genomförts mellan fjärrvärmeföretag och kunder inom ramen för Prisdialogen. Omarbetade prismodeller gör också att intäkterna bättre speglar kostnaden för att producera fjärrvärmen över året, säger Sonya Trad, områdesansvarig statistik och marknad på Svensk Fjärrvärme.

Medelpriset för mindre flerbostadshus var 834 kr/MWh, för större flerbostadshus 811kr/MWh och för småhus 889 kr /MWh.

Fjärrvärmekunder som vill veta sin faktiska värmekostnad måste kontakta sin fjärrvärmeleverantör, eftersom de här priserna är medelpriser.

Priset varierar mellan olika fjärrvärmenät. Skillnader i pris beror på att fjärrvärme­verksamhet bedrivs utifrån lokala förutsättningar och kan ha olika orsaker, som bränslepriser, storlek på nätet, om det finns kraftvärmeproduktion, om fjärrvärme­centralen ägs av fjärrvärmeföretaget, om anslutningsavgift ingår i avgiften, hur tätbebyggd orten är etc. Dock ligger 74 procent av företagen inom normalfördelningen.

Nytt för i år är att Svensk Fjärrvärme, i samarbete med Nils Holgerssongruppen, reviderat beräkningsmetoden för fjärrvärmepriset. En viktig förändring är att den nya metoden innehåller en definition av Nils Holgersson-husets effektbehov. Svensk Fjärrvärme avser att fortsätta att utveckla beräkningsmetoden för att ytterligare öka precisionen i statistiken.

Pressmeddelande om den nya beräkningsmetoden kan du läsa här.

Årets prisstatistik finns att läsa på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar