Linköpingsstudenter vann Årets Exjobb 2014

Nu har vinnarna av stipendiet Årets Exjobb utsetts. Stefan Blomqvist och Simon Nyberg från Linköpings universitet vann i kategorin teknik/naturvetenskap. Erik Bergman och Jonas Persson från Lunds universitet vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Priset, ett stipendium på 20 000 kr per kategori, delas ut i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

I år gick priset inom ämnesområdet teknik/naturvetenskap till Stefan Blomqvist och Simon Nyberg för deras uppsats Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem. Arbetet har utförts vid Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Avdelning Energisystem, i samarbete med Tekniska verken i Linköping. Det har fokus på väderlekens påverkan på ett markvärmesystems energibehov och potentiella styrmetoder för markvärme.

Examensarbetet påvisar möjligheter till stora energibesparingar i markvärmenätet genom effektiviseringsåtgärder. Företaget såg en stigande prisutveckling för markvärmetjänsten och dessa effektiviseringar kan få prisutvecklingen att stagnera eller t.o.m. vända, vilket leder till en mer konkurrenskraftig tjänst.

- Det unika med vårt arbete är den simuleringsmodell som vi har utvecklat, där du tillåts simulera olika styrmetoder och inställningar och se hur de påverkar systemets beteende och energianvändning. Modellen använder väderdata som möjliggör en jämförelse mellan det befintliga systemet och det simulerade, vilket kan användas till att snabbt utreda möjliga effektiviseringsåtgärder, säger Stefan Blomqvist.

I sin motivering skriver juryn bland annat:
"Pristagarna har ett genomtänkt förslag på att få ner förbrukningen av fjärrvärme som är klart genomförbart enligt vår bedömning. De måste ha jobbat mycket självständigt för vi har inte sett någon liknande utredning tidigare. Metoden som används är möjlig för många energibolag att utnyttja eftersom den är tydligt beskriven. Det pristagarna kommit fram till kommer Tekniska verken i Linköping säkert kunna använda sig av."

Inom området ekonomi/samhällsvetenskap gick priset till Erik Bergman och Jonas Persson, för uppsatsen Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun. Arbetet har utförts vid Lunds Universitet, i samarbete med Kraftringen Energi AB.

Läs mer om Årets Exjobb på Svensk Fjärrvärmes webbplats.

Ytterligare upplysningar:
Stefan Blomqvist, 0700-89 68 82
Simon Nyberg, 0725-16 02 50

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar