Mölndal Energi är Årets fjärrvärmeföretag 2015

Fjärrvärmebranschen har en vision för fjärrvärmen år 2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi. För att nå visionen har tre förflyttningar identifierats som viktiga för branschen att arbeta med. Ett företag som utmärkt sig extra i det arbetet är Mölndal Energi AB, som igår förärades titeln Årets fjärrvärmeföretag 2015.

Under Svensk Fjärrvärmes årsmöte, på kvällen tisdag den 24 november utsågs Årets fjärrvärmeföretag 2015. Tre finalister hade utsetts, Pite Energi, Borås Energi och Miljö samt Mölndal Energi. Och det var alltså Mölndal Energi som knep den åtråvärda titeln för sitt arbete med de tre viktiga förflyttningarna:

- Det är långt och träget arbete bakom detta. Vi har lärt av våra misstag och inser att det inte finns nån "quick fix". Vi lutar oss också mot den forskning som finns och försöker omsätta den i praktik. Nu fortsätter vårt arbete med fokus på vad kunden verkligen vill ha, säger Peter Maksinen, fjärrvärmechef Mölndal Energi.

Från one-size fits all till skräddarsytt
Genom arbetet med Prisdialogen, har Mölndal Energi ett fortsatt fokus på kundnytta och kunddialog, som utmynnat i en prismodell som ger kunden ekonomiska incitament att agera på ett sätt som är bra för hela energisystemet, samt möjlighet att påverka prisnivåer och tilläggstjänster.

Från värmeproducent till värmeleverantör
Genom aktiv samverkan har Mölndal Energi lyckats maximera användandet av spillvärme och biobaserad värme i regionen och tar även emot solvärme från kunder som har överskott.

Från själv är bäste dräng till aktiv samverkan
Mölndal Energi har i en företagsövergripande utvecklingsinsats placerat kunden i fokus i hela verksamheten, genom att satsa på hög tillgänglighet, ett brett utbud av energitjänster och miljöanpassade tjänster. Målet - att få Sveriges nöjdaste kunder.

För fjärrvärmebranschen handlar det om att lägga fokus och energi på att se till enskilda kunders individuella behov, hitta värme som redan finns och i vissa fall låta konsumenten vara producent samt att arbeta för aktiv samverkan genom att bjuda in kunder, leverantörer och andra energi- och samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa riktigt hållbara energisystem.

Förutom ära och berömmelse, diplom och roll-ups, får Mölndal Energi använda symbolen Årets fjärrvärmeföretag i sin egen kommunikation och marknadsföring och kommer att exponeras på Svensk Fjärrvärmes webbplats under ett år.

Ytterligare upplysningar: Eva Rydegran 0734-044511 eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Fakta:
Nomineringarna har behandlats av en jury bestående av representanter från Svensk Fjärrvärme och expertråd:
Rickard Pellny, produktionschef Övik Energi (Teknikrådet)
Göran Skoglund, Öresundskraft (Kommunikationsrådet)
Anders Ericsson, värmechef Trollhättan Energi (Marknadsrådet)
Carina Bergsten, affärsområdeschef värme Uddevalla Energi (Omvärldsrådet)
Från Svensk Fjärrvärme: Annette Sjöström, kommunikatör och Lina Enskog Broman, områdesansvarig teknisk utveckling

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar