Ovanligt med större läckor i fjärrvärmenäten

Kvällen den 6 februari inträffade en fjärrvärmeläcka i centrala Lund. Fjärrvärmeläckor av detta slag är ytterst ovanliga. Branschen arbetar kontinuerligt med säkerheten och att se över och underhålla de 23 000 kilometer rör som sprider värme ut till husen i Sveriges städer.

- Det är ytterst ovanligt att det inträffar en läcka av det slag som skedde i Lund. Vi vet ännu inte orsaken till att läckan uppstod, eller om det finns något samband med bussolyckan. Det får det lokala bolagets och polisens utredning visa men mina tankar går förstås till de drabbade idag, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

- Generellt har fjärrvärmen mycket hög leveranssäkerhet. Så här års är fjärrvärmen livsnödvändig för många människor, och fjärrvärmeföretagen har dygnet runt-jour för att övervaka så att inga stopp inträffar. I de fall det uppstår en läcka upptäcks den alltså oftast av företaget direkt och åtgärdas innan någon annan ens har märkt något, fortsätter Ulrika Jardfelt.

Fjärrvärmenäten är en av Sveriges stora tillgångar. Det finns 23 000 kilometer fjärrvärmeledning som sprider värme och varmvatten till de flesta tätorter i landet. Underhåll av fjärrvärmenäten är en viktig fråga för branschen.

Fjärrvärmeföretagen arbetar förebyggande genom att inspektera näten för att kunna byta ut äldre delar planerat. Alla vill undvika oplanerade avbrott eftersom det är besvärligt för kunderna om varmvattnet oväntat försvinner och temperaturen sjunker inomhus. Ett oplanerat avbrott är dessutom mer riskfyllt och kostsamt att åtgärda än ett planerat. Genom kontinuerlig kontroll av näten kan man se om underhåll krävs, och var, planera in det och informera kunderna i god tid.

Foto på Ulrika Jardfelt kan laddas ner här.

Frågor & Svar

Hur upptäcker man en fjärrvärmeläcka?
Det är sällan rören går sönder, och händer det märker oftast inte omgivningen det. Men om/när det händer blir det blött, varmt och grönt på marken. Fjärrvärmevattnet är nämligen färgat grönt, med ett ofarligt ämnen som heter pyranin. Det innebär att man kan upptäcka eventuella läckage och snabbt åtgärda dem.

Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenäten är inte detsamma som det som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, eftersom dessa har egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Har sådana stora läckor inträffat förut?
Det är mycket ovanligt med stora fjärrvärmeläckor. De fall vi känner till är en i Linköping 2011 och en i Västerås 1999.

Fjärrvärmeföretagen inspekterar kontinuerligt sina ledningar. En metod är läcksökning med värmekamera, där det senaste är att göra det med flygplan eller med bilar som åker utmed fjärrvärmenätet. Där kameran indikerar att det är varmare än normalt kan man gå in planerat och undersöka orsaken. Många gör också risk- och sårbarhetsbedömningar med konsekvensanalyser av äldre nät.

Vad gör Svensk Fjärrvärme?
Svensk Fjärrvärme har ofta underhållsfrågor med på konferenser som riktar sig till medlemsföretagen. Senast i slutet av januari var temat för Distributionsdagarna Effektiv drift och underhåll av fjärrvärmesystem.

En underhållshandbok är under produktion och kommer att vara klar under våren. Då startar också ett nytt statistiksystem för skaderapportering, som kan hjälpa branschen att upptäcka risker i systemet.

Information och utbildning om risk- och sårbarhetsbedömningar med konsekvensanalyser av äldre nät är också en viktig fråga. Det sker via forskning, på konferenser, med artiklar i Fjärrvärmetidningen och spridning av goda exempel.

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar

Citat

- Generellt har fjärrvärmen mycket hög leveranssäkerhet. Så här års är fjärrvärmen livsnödvändig för många människor, och fjärrvärmeföretagen har dygnet runt-jour för att övervaka så att inga stopp inträffar. I de fall det uppstår en läcka upptäcks den alltså oftast av företaget direkt och åtgärdas innan någon annan ens har märkt något.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme