Över en miljon hushåll omfattas av Prisdialogen 2015

Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag sprider sig över landet och under året har antalet medlemsföretag nästan fördubblats. Från 2015 innebär det att antalet hushåll som omfattas har ökat från drygt 400 000 till över 1,1 miljoner. Det motsvarar nära hälften av hela fjärrvärmemarknaden.

Prisdialogens partssammansatta styrelse har nu tagit ställning till ansökningar som kommit in till kansliet under augusti och september, som avser medlemskap för 2015. Leverantörerna som ansöker har genomfört dialog med sina kunder om prisändringar, enligt den modell som SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme har tagit fram tillsammans. Modellen bygger på lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

­- Prisdialogen har tagit stora steg framåt och omfattar nu över en miljon hushåll. Det visar att marknadens parter tar ansvar och axlar det förtroende vi har fått, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo och ordförande för Prisdialogen.

Prisdialogens modell går även att använda för småhuskunder. Det visar det arbete som Öresundskraft genomfört i Helsingborg.

Prisdialogens styrelse beslutade vid sitt senaste möte om medlemskap för följande fjärrvärmeleverantörer:

Nya medlemmar
ENA Energi, Härnösand Energi & Miljö, Karlstads Energi, Mälarenergi,
Södertörns Fjärrvärme och Uddevalla Energi.

Förlängt medlemskap
Gävle Energi, Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska Verken i Linköping, Sundsvall Energi och Trollhättan Energi.

Tidigare har Fortum Värme samägt m. Stockholm stad, Göteborg Energi, Kraftringen, Växjö Energi, Falu Energi & Vatten och Öresundskraft beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2015. De tre förstnämnda är nya medlemmar 2015, de övriga beviljades förlängt medlemskap.

Presskontakt

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 073-7857578,
e-post: kansliet@prisdialogen.se

Fakta om Prisdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog om ändringar av fjärrvärmepriser, utvecklad i samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal prisdialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

Prisdialogen sker mellan leverantör och kunder under ett antal samrådsmöten och ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. I den lokala prisändringsmodellen ska också företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar framgå. Till ansökan ska även dokumentation från samrådsmötena bifogas, där kundernas synpunkter framgår.

Prisdialogen ska utvärderas av Energimarknadsinspektionen i januari 2015 och januari 2016, enligt uppdrag från regeringen.

Prisdialogens webbplats

www.prisdialogen.se

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 073-7857578, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogen är en modell för lokal dialog om fjärrvärmepriser, framtagen i ett samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar