Prisdialogen får fortsatt förtroende

Regeringen vill ge Prisdialogen fortsatta möjligheter att skapa en bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme, istället för att införa prisförändrings­prövning. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande idag, den 13 februari.

- Vi är glada över att regeringen lyssnat på remissinstanserna och ger marknadens parter fortsatt förtroende i sitt arbete med Prisdialogen. Fjärrvärmebranschen arbetar vidare med att få fler fjärrvärmeföretag att ansluta sig, för vi tänker varken göra Anna-Karin Hatt eller kunderna besvikna, säger Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme.

Prisdialogen är ett branschsamarbete kring en modell för lokal dialog och prövning av prisändringar på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Regeringen har valt att ha förtroende för att marknadens parter även fortsatt kan ta ansvar för fjärrvärmens prissättning och meddelar att man avvaktar med att ta ställning till förslaget om prisförändringsprövning. Det innebär att regeringen via Näringsdepartementet kommer att följa det fortsatta arbetet med prisdialogen och aviserar att det ska följa upp utvecklingen vid två olika kontrollstationer.

Regeringens besked kom i samband med att den beslutat om en remiss till Lagrådet om ändringar i Fjärrvärmelagen, där de föreslår även att nya aktörer ska få rätt att ansluta sig till fjärrvärmenäten.

- Vi tillstyrkte i huvudsak det utredningsförslag som Energimarknadsinspektionen lämnade i slutet av våren 2013 om reglerat tillträde men vi vill se vad regeringen verkligen föreslår innan vi kan uttala oss om lagförslagen, säger Ulrika Jardfelt.

Regeringens pressmeddelande går att läsa här:
http://www.regeringen.se/sb/d/18458/a/233993

Mer information om Prisdialogen:
www.prisdialogen.se

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att regeringen lyssnat på remissinstanserna och ger marknadens parter fortsatt förtroende i sitt arbete med Prisdialogen. Fjärrvärmebranschen arbetar vidare med att få fler fjärrvärmeföretag att ansluta sig, för vi tänker varken göra Anna-Karin Hatt eller kunderna besvikna.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme