Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens ställning

Idag presenterar Energimarknadsinspektionen sin utvärdering av Prisdialogen. Man konstaterar att fjärrvärmekundens ställning har stärkts och att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden.

– Det är mycket glädjande att myndigheten slår fast att Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens position. Det är det viktigaste målet och en drivkraft till att vi sjösatte systemet, säger Kurt Eliasson vd på SABO och styrelseordförande i Prisdialogen.

Prisdialogen bildades 2013 av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Det är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Idag berörs 1,5 miljoner hushåll av Prisdialogen och 29 fjärrvärmeföretag på 72 orter är medlemmar.

För två år sedan överlämnade regeringen propositionen ”Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten” till riksdagen. Där slog regeringen fast att Prisdialogen bör prövas och utvärderas innan regeringen går vidare med eventuella andra åtgärder. Energimarknadsinspektionen, Ei, fick då uppdraget att utvärdera Prisdialogen senast den 31 mars 2016. Ei lämnade sin rapport idag.

Myndighetens intervjuer med fjärrvärmeleverantörer och kunder visar att kunderna anser att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden och till ett ökat förtroende för fjärrvärmebranschen. Intervjuerna visar att kundens ställning har stärkts, vilket är målet med Prisdialogen.

Energimarknadsinspektionen föreslår inga ytterligare åtgärder för att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden.

– Det känns bra, vi har alltid varit övertygade om att det är bättre att marknadens parter tar ansvar, än att staten går in och reglerar. Nu fortsätter vi utveckla Prisdialogen och uppmanar alla fjärrvärmeföretag och kundorganisationer att bli medlemmar, säger Kurt Eliasson.

Energimarknadsinspektionens rapport finns här: http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202016/Ei_R2016_05.pdf

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden

och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits i tre år och omfattar 2016 över 1,5 miljon hushåll. De är kunder hos 29 fjärrvärmeföretag, med sammanlagt 72 fjärrvärmenät.

Presskontakt:

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogen är en modell för lokal dialog om fjärrvärmepriser, framtagen i ett samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att myndigheten slår fast att Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens position. Det är det viktigaste målet och en drivkraft till att vi sjösatte systemet.
Kurt Eliasson vd på SABO och styrelseordförande i Prisdialogen