Prisdialogen växer - Borås Energi och Miljö första nya medlemmen 2016

Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag går snart in på sitt fjärde år. Förra året beviljades 21 fjärrvärmeföretag medlemskap motsvarande 1,2 miljoner hushåll. Fler fjärrvärmeföretag är på gång med medlemsansökningar för kommande år efter lokala prisdialoger med sina kunder. Hittills i år har sju fjärrvärmeföretag med 13 nät beviljats medlemskap för 2016, varav Borås Energi och Miljö är det senaste tillskottet.

Sista ansökningsdag till Prisdialogen 2016 är den 15 september men redan vid sitt augustimöte behandlade Prisdialogens styrelse nya ansökningar för 2016.

Borås Energi och Miljö har genomfört en lokal prisdialog för fjärrvärmenäten i Borås och Fristad och beviljas nu medlemskap för dessa nät.

Företag som redan är medlemmar i Prisdialogen genomför årliga prisdialoger med sina kunder och ansöker därefter om förlängt medlemskap. På augustimötet godkände Prisdialogens styrelse även ansökningar från fem företag som sökt förlängt medlemskap för 2016: Växjö Energi, Karlstads Energi, Göteborg Energi, Ale Fjärrvärme och Partille Energi.

Göteborg Energi, Ale Fjärrvärme och Partille Energi sänker sitt fjärrvärmepris i normalprislistan med 1 procent 2016. De ger också, liksom förra året, en femårig prisprognos som sträcker sig till 2020. Redan i juni beviljade Prisdialogens styrelse fortsatt medlemskap för Fortum Värme, som också sänker sitt pris något nästa år. Det innebär att sju fjärrvärmeföretag och 13 fjärrvärmenät nu är klara medlemmar i Prisdialogen 2016.

- Det finns stora förhoppningar på Prisdialogens utveckling, så vi i styrelsen ser fram emot att få behandla fler ansökningar vid vårt möte i början av oktober, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo och ordförande i Prisdialogens styrelse.

Fakta om Prisdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog om ändringar av fjärrvärmepriser, utvecklad i samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal prisdialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

Prisdialogen sker mellan leverantör och kunder under ett antal samrådsmöten och ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. I den lokala prisändringsmodellen ska också företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar framgå. Till ansökan ska även dokumentation från samrådsmötena bifogas, där kundernas synpunkter framgår.

Läs mer på Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utvärdera Prisdialogen och rapportera till regeringen senast den 31 mars 2016.

Presskontakt:

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogen är en modell för lokal dialog om fjärrvärmepriser, framtagen i ett samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det finns stora förhoppningar på Prisdialogens utveckling, så vi i styrelsen ser fram emot att få behandla fler ansökningar vid vårt möte i början av oktober.
Kurt Eliasson, vd för Sabo och ordförande i Prisdialogens styrelse: