Svensk Energis stämma fällde ny energibranschförening

Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna.

Voteringen utföll med röstsiffrorna 77-44. Det hade krävts två tredjedels majoritet för ett ja till förslaget. Beslutet innebär att Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme kvarstår som två separata föreningar. Den samverkan som redan sker sedan länge i form av gemensamma konferenser, ställningstaganden i olika sakfrågor och kring lokaler och administration kommer att fortsätta.

Anders Ericsson, Svensk Energis styrelseordförande, uttryckte besvikelse efteråt och tror innerst inne på någon typ av omtag:

– Till syvende och sist är dock åsiktsskillnaderna ganska små. Det är min förhoppning att vi i fortsatt medlemsdialog kan hitta en bra lösning som också vinner medlemmarnas tydliga stöd.

Oenigheten har gällt den regionala verksamhetens hantering i stadgarna inför framtiden.

-  Tyvärr fick inte vårt gemensamma förslag tillräckligt stöd från Svensk Energis medlemmar i den andra omröstningen, vilket jag och styrelsen beklagar. Vi såg ett tydligt behov av en ny gemensam förening baserad på en helhetssyn på samhällets energisystem. Det arbete vi tillsammans gjort med medlemsföretagen i båda föreningarna har ändå varit viktigt för att öka samsynen i branschen och möta en energimarknad i stark förändring, säger Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.

Styrelsen för Svensk Fjärrvärme kommer att ta upp en ny dialog med medlemmarna om hur dagens beslut påverkar föreningens kommande verksamhet.

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707 eller 0734 25 25 64,  annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar