Ulrika Jardfelt går vidare till nya utmaningar

Efter fem år som vd för Svensk Fjärrvärmes har Ulrika Jardfelt valt att gå vidare för att utveckla fjärrvärmen mer i praktiken. I oktober börjar hon som ansvarig för nät och kundleveranser inom fjärrvärme på E.ON Värme Sverige och lämnar då också tjänsten som vd för Svensk Fjärrvärme.

- Jag gratulerar Ulrika till hennes nya jobb, även om det innebär att föreningen mister en engagerad och framgångsrik vd. Ulrika har jobbat hårt för fjärrvärmens och hela energi­branschens utveckling, säger Anders Östlund, Svensk Fjärrvärmes ordförande.

- Beskedet kommer i ett läge där medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och i Svensk Energi ska fatta ett inriktningsbeslut om framtidens branschsamverkan. Styrelsen har startat förberedelserna inför en rekryteringsprocess men avvaktar medlemmarnas beslut vid vårt extra årsmöte den 7 maj innan vi drar igång en sådan process. Ulrika fortsätter som vd för Svensk Fjärrvärme till mitten av oktober, säger Anders Östlund.

Ulrika Jardfelt tillträdde som vd för Svensk Fjärrvärme 2010. Hon har lett branschorganisationen genom en tid fylld av utredningar och hot om stora regleringar. År 2010 presenterades den så kallade TPA-utredningen, som senare landade i en lag om reglerat tillträde och - efter flera förslag om nya regleringar - slutligen i ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utvärdera om det parts­gemensamma initiativet Prisdialogen är tillräckligt för att stärka fjärrvärme­kunderna. Åren av ständigt utredande har ställt höga krav på branschens deltagande i den offentliga diskussionen och under Ulrika Jardfelts ledning har Svensk Fjärrvärme utvecklats till en mer tydlig intresseorganisation som gärna bidrar med konstruktiva lösningar.

Ulrika Jardfelt lämnar tjänsten som vd på Svensk Fjärrvärme för att utveckla fjärrvärmen mer i praktiken, som ansvarig för leverans av fjärrvärme till kunder i E.ONs nät i Malmö, Norrköping, Örebro och Stockholm. Hon fortsätter sitt nuvarande uppdrag till oktober.

- Fjärrvärmen har en nyckelroll för att lösa framtidens utmaningar. Under flera år har jag åkt land och rike runt och lyft fram näten och kunderna som nycklarna till fjärrvärmens framtid. Nu får jag chansen att göra detta i verkligheten. Det känns otroligt inspirerande, säger Ulrika Jardfelt.

- Samtidigt var det inget lätt val att lämna Svensk Fjärrvärme. Det är en fantastisk organisation som uträttar väldigt mycket med så få medarbetare. Framöver väntar en spännande tid, där jag såklart hoppas på beslut om nya byggregler, en begränsning av skattefriheten för egenproducerad vindkraft och en fortsatt utveckling av dialogen med kunderna. Och kanske bildas en ny branschförening med energisystemet i fokus. Det är en utveckling som jag tror på, avslutar Ulrika Jardfelt.

Bild på Ulrika Jardfelt kan laddas ner här.

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707 eller 0734 25 25 64,  annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar

Citat

- Fjärrvärmen har en nyckelroll för att lösa framtidens utmaningar. Under flera år har jag åkt land och rike runt och lyft fram näten och kunderna som nycklarna till fjärrvärmens framtid. Nu får jag chansen att göra detta i verkligheten. Det känns otroligt inspirerande.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme