Värme viktig del även i framtidens energisystem

Regeringen har idag presenterat den nya Energikommissionen och dess uppdrag. Regeringen pekar ut elförsörjningen som särskilt viktig att diskutera, vilket de flesta kan instämma i. Men kopplingen mellan el och värme är starka, så man behöver titta på hela energisystemet, säger Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme.

- Det är tydligt att Energikommissionen huvudsakligen blir en elkommission. Vi välkomnar att utredningen har en bred parlamentarisk förankring och ett långsiktigt perspektiv. Vi håller med om att nya styrmedel främst bör fokusera på elområdet, men det behövs en medvetenhet om att det också påverkar värmeförsörjningen, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Svensk Fjärrvärme delar regeringens analys att det huvudsakligen är i elförsörjningen det finns framtida utmaningar att hantera. Men det är ändå viktigt att utredningen tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på energisystemet. Kopplingarna mellan el- och värmemarknaderna är starka och alla åtgärder och styrmedel som föreslås kring elförsörjningen påverkar också värmeförsörjningen.

- Det är viktigt att utredningen, trots ett fokus på el, inhämtar kunskap från alla viktiga aktörer inom energiområdet, och där vill vi gärna bidra. Eftersom fjärrvärme står för mer än halva värmeförsörjningen utgår vi från att Svensk Fjärrvärme blir inbjuden till att medverka i utredningens arbete. Värme är en viktig del även i framtidens energisystem, säger Ulrika Jardfelt.

Energikommissionen

I direktiven till utredningen beskrivs som bakgrund till behovet av en Energikommission främst att Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar. Frågan om att säkerställa att det finns tillräcklig elektrisk effekt får särskild betydelse.

Uppdraget kommer att bedrivas i tre faser :

  • Första fasen: Kunskapsgenomgång och formulering av alternativ.

  • Andra fasen: Analys av utmaningar och möjligheter

  • Tredje fasen: En bred och långsiktig uppgörelse om den långsiktiga energiförsörjningen

Ordförande för kommissionen blir Energiminister Ibrahim Baylan och departements­rådet Bo Diczfalusy är utsedd till huvudsekreterare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2017.

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar