Diabetesvård – en askungesaga i svensk vård?

Sverige är bäst i Europa på diabetesvård. Men vi brister rejält i att få till en jämlik diabetesvård oavsett kön, utbildningsnivå och ålder.

Kunskapen om att vården i Sverige är ojämlik är välkänt.  Givet att svensk diabetesvård är bäst i Europa bör förutsättningar finnas för en jämlik diabetesvård. Således ska varken individens utbildningsbakgrund eller socioekonomiska situation påverka goda hälsoresultat.  Men, två nyligen publicerade studier i ansedda tidskrifter visar tydligt att Sveriges diabetesvård är ojämlik. Studierna är baserade på registerdata från Nationella Diabetesregistret, data från landstingens patientadministrativa system, Statistiska Centralbyrån och Läkemedelsregistret. Studierna omfattade drygt 430 000 personer med diabetes i Sverige.

Hälsan hos de studerade individerna med diabetes var uppenbart förknippat med individernas sociodemografiska förutsättningar. Resultatet visade att högre utbildningsnivå liksom att vara gift var konsekvent förknippad med bättre blodsocker. Lägre utbildningsnivå förknippades med högre risk att drabbas av hjärt-kärl sjukdom. Kvinnor hade sämre blodsocker nivåer än män, och blodsockerkontrollen var sämre hos personer under 25 år.

Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) finner dessa resultat skrämmande.  Resultaten efterlyser ökad medvetenhet och  åtgärder hos såväl politiker som vårdpersonal. Det är dags att agera innan klyftan ökar ytterligare. Mer resurser och kompetens måste tillföras diabetesvården så att det skapas förutsättning för ett individualiserat omhändertagande. 

Diabetes är en av vår tids största folksjukdomar men med rätt stöd och behandling går det att leva ett bra liv och undvika eller fördröja följdsjukdomar. Många med diabetes får ett bra stöd för att lära sig leva med sin sjukdom och uppnå en god hälsa. Men, det är uppenbart att alla med diabetes inte får det stödet utan få stå där i fönstret likt Askungen och önska sig till en alldeles underbar plats. Dock kan alla komma till denna plats, men inte genom att låtsas. Dit kommer vi genom att hantera den sociodemografiska orättvisan inom diabetesvården.

Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)

Agneta Lindberg, ordförande

Lena Insulander, vice ordförande

Janeth Leksell, vetenskaplig sekretare

Julin B, Willers C, Leksell J, Lindgren P, Looström Muth K, Svensson AM, Lilja M, Dahlström T. Association between sociodemographic determinants and health outcomes in individuals with type 2 diabetes in Sweden. Diabetes Metab Res Rev. 2018 Jan 28.

Willers C, Iderberg H, Axelsen M, Dahlström T, Julin B, Leksell J, Lindberg A, Lindgren P, Looström Muth K, Svensson AM, Lilja M.  Sociodemographic determinants and health outcome variation in individuals with type 1 diabetes mellitus: A register-based study. PLoS One. 2018 Jun 29;13(6):e0199170. doi: 10.1371/journal.pone.0199170.

ordf@sfsd.se Agneta Lindberg

Prenumerera