Stilindex, februari 2014

Februari minsta försäljningsmånaden

From januari 2014 redovisas även e-handelsförsäljningen i Stilindex.

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,6 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 2,8 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-februari, har försäljningen av kläder minskat med 0,6 procent. Skoförsäljningen har ökat med 6,3 procent.

Försäljningen av kläder som säljs via e-handel, mätt i löpande priser, ökade med 1 procent jämfört med samma månad förra året. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-februari, har försäljningen av kläder via nätet minskat med 1,2 procent.

  Februari                        Ackumulerat 2014                                                     
Butiker                 Kläder                  -1,6 % -0,6 %
Skor 2,8 % 6,3 %


      Februari                         Ackumulerat 2014                                                     
E-handel              Kläder                 1,0 % -1,2 %Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Februari är den minsta försäljningsmånaden på året, inklämt mellan vinterns slut och innan vårhandeln kommit igång, varför inga slutsatser egentligen kan dras av utfallet, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Det är dock glädjande att skoförsäljningen ökade efter förra årets nedgång. E-handeln hade en ökning, om än blygsam, medan kläder uppvisar minus trots att februari förra året också minskade (-4,6 procent).

– Mars blir en intressant månad. Förra året var månaden en rysare för hela sällanköpshandeln med en minskning för skor på nästan 23 procent och för kläder närmare åtta procent. I år kommer mars, med stor sannolikhet, att visa plussiffror både med tanke på fjolårets siffror och på att påsken i år infaller i april. Påsken har, i motsats till vad många tror, en negativ inverkan på sällanköpshandeln, avslutar Mikael Sandström.

Stilindex 0214

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Från och med januari 2014 redovisas även e-handelsförsäljningen i Stilindex. I samband med detta har en uppdatering av beräkningsmetoden genomförts.

Dokument & länkar