Stilindex, januari 2014

Nu ingår även e-handel i Stilindex

Från och med januari 2014 redovisas även e-handelsförsäljningen i Stilindex.

– E-handeln blir en allt viktigare del av detaljhandeln och inte minst för modehandeln. Därför är det viktigt att inte bara följa utvecklingen i butikerna utan även i e-handeln. Stilindex kommer därför att presentera även hur näthandeln utvecklas framöver, för att kunna prata om hela modehandelns framfart, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Skohandeln upp – e-handeln ner

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,5 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 9,1 procent.

Försäljningen av kläder som säljs via e-handel, mätt i löpande priser, minskade med 2 procent jämfört med samma månad förra året.

Januari Ackumulerat 2014  
Butiker     Kläder 0,5% 0,5%
Skor 9,1% 9,1%

Januari Ackumulerat 2014
E-handel Kläder -2,0% -2,0%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Förklaringen till e-handelsnedgången i januari är förmodligen ökade returer efter den kraftiga uppgång på omkring 20 procent som våra siffror preliminärt visar för e-handeln i december, säger Mikael Sandström.

– Skohandelns stora ökning beror dels på en vädereffekt där behovet för vinterskor äntligen visade sig, parat med ett större realager efter höstens svaga försäljning. Även jämförelsemånaden var svag med en nedgång på cirka fem procent. Klädhandeln visar en föga dramatisk ökning på 0,5 procent, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20


Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel. Från och med januari 2014 redovisas även e-handelsförsäljningen i Stilindex. I samband med detta har en uppdatering av beräkningsmetoden genomförts.

Dokument & länkar