Stilindex, juni 2012

Upp för skor – ner för kläder

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,5 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning med 2,8 procent. Hittills i år, januari-juni, har försäljningen av kläder minskat med 2,5 procent och skoförsäljningen har ökat med 2,1 procent.

Försäljningsutveckling i modehandeln Juni 2012 ackumulerat
Kläder -1,5 % -2,5 %
Skor 2,8 % 2,1 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil:

– Kläder visar en fortsatt nedgång medan den positiva trenden för skohandeln håller i sig, konstaterar Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström.

– Bristen på nyheter på klädsidan, medan skobranschen hela tiden kommer med nytt mode är nog en av förklaringarna till siffrorna. Den här säsongen har vi sett ett bredare genomslag för platåskor. Samtidigt har den regniga juni gett en rejäl försäljning av gummistövlar som ju också numera är en modeprodukt.

– Vi kan nu summera det första halvåret med en svag försäljning för kläder med minus 2,5 procent och ett bra plus med 2,1 procent för skor. Höstförsäljningen förra året var ganska svag och vi utgår från att klädförsäljningen tar sig under hösten och att skor har en fortsatt positiv utveckling, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18
Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Taggar:

Dokument & länkar