Stilindex, maj 2013

Ytterligare en bra modemånad

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,7 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning med 1,4 procent. Hittills i år, januari-maj, har försäljningen av kläder minskat med 1,0 procent och skoförsäljningen har minskat med 4,3 procent.

Försäljningsutveckling i modehandeln Maj 2013 ackumulerat
Kläder 2,7 % -1,0 %
Skor 1,4 % -4,3 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

­– Efter aprils stora ökning blev även maj en bra månad för modehandeln, trots att jämförelsemånaden var tuff (2,7 procent för kläder och hela 9,2 för skor), säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Indikationer visar att juni började bra, bland annat för att vi fick en klämdag genom att nationaldagen inföll på en torsdag, och klämdagar brukar vara konsumtionsdrivande, menar Mikael Sandström.

– Fler och fler får skatteåterbäringen i juni vilket hjälper upp konsumtionen under den här månaden varför vi kan se ökningar även för modehandeln. Förra året minskade klädhandeln med 1,5 procent medan skor ökade med 2,8 procent, avslutar Svensk Handel Stils ordförande.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Dokument & länkar