En björntjänst åt Sveriges småföretag

På tisdagen beslutade riksdagen om ett så kallat tillkännagivande angående tvingande betaltider inom näringslivet. Svensk Handel beklagar beslutet som, om det skulle bli verklighet, innebär ett hårt slag inte minst för många mindre butiker och småföretag.

– Riksdagsbeslutet är en rejäl björntjänst som snarare skulle stjälpa än hjälpa många småföretag. Tvingande regler om 30 dagars betaltid innebär i praktiken ett förbud för leverantörer att erbjuda de betalningsvillkor som många småföretag behöver för att kunna växa och anställa, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

I ett flertal branscher inom handeln, till exempel bland bokhandlare, kläd- och leksaksbutiker, sker betalningarna till leverantörerna först när slutkonsumenten har betalat varan. Många av dessa företag överlever bara genom att deras leverantörer erbjuder långa betalningstider.

Trots att både regeringen och ett flertal näringslivsorganisationer har avvisat förslaget har riksdagsmajoriteten beslutat att i ett tillkännagivande gå vidare med förslaget om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag.

– För vissa företag är långa betaltider ett problem, för andra är det en nödvändighet. Därför måste avtalsfrihet få råda. Just nu pågår ett konstruktivt arbete inom näringslivet att lösa frågan på frivillig väg och det måste få fortsätta, säger Karin Johansson.

Långa betaltider inom näringslivet har länge diskuterats. För vissa företag, bland annat underleverantörer inom fordonsindustrin, har det varit ett problem att betaltiderna blivit orimligt långa. Flera näringslivsorganisationer, däribland Svensk Handel, har tagit initiativ till ett arbete för självreglering för att komma till rätta med de negativa effekterna av långa betaltider.

Läs mer på Internationella handelskammarens webbsida om initiativet:

För intervjuförfrågningar eller mer information ring gärna:

Erik Boman
presschef, Svensk Handel

010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 12 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Media

Media