Februari månads HandelsbarometerPressmeddelandeHandelsbarometern visar att handelns självförtroende ökar

Februari månads Handelsbarometer visar på en ökad optimism inom handeln. Över hälften av handlarna tror på en försäljningsökning i den egna butiken. Vidare tror man på ett minst lika starkt handelsår för 2007 som under rekordåret 2006.

Vad gäller konkurrenssituationen inom handeln ser man dock en tuff utveckling framför sig. Handlarna upplever att de tuffaste konkurrenterna finns hos redan etablerade aktörer. För att möta konkurrensen vill man bland annat ge ökad service och utveckla befintligt sortiment.

– Det är mycket glädjande att kunna konstatera att optimismen inom handeln nu är på uppgång igen. Detta trots att man upplever en allt hårdare konkurrens, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Positivt för handeln är Riksbankens uttalande i förra veckan om att räntorna inte behöver stiga lika snabbt som marknaden förväntar sig. Detta gör att konsumenternas disponibla inkomst inte kommer att sjunka till följd av höjda räntenivåer.

Hela rapporten finns att läsa i februari månads Handelsbarometer.

________________________________________________________________________ För eventuella frågor kontakta:

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel 08-762 77 03, 070-290 23 06 Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08-762 77 50, 070-642 00 16 Svensk Handel Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Telefon 08-762 77 00 Fax 08-762 77 77 www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera