Hushållen håller igen efter het sommar

Svensk Handels konsumtionsindikator, Köpsuget, landade på plus 4 i augusti, jämfört med plus 20 i den förra mätningen som gjordes i juni. Av de tillfrågade tror 21 procent att deras konsumtion kommer att öka under den närmaste månaden samtidigt som 17 procent tror att den kommer att minska.

– Köpsuget är på sin lägsta nivå sedan mätningen startades i maj 2013. Jag tror att det är en naturlig ambition hos många att hålla igen efter en fantastisk sommar där många har unnat sig lite extra och jag tolkar det inte som en stundande avmattning,
säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Sparande och utgifter för hemmet är de områden som flest konsumenten tror kommer öka. De största konsumtions-förändringarna finns inom kategorierna Semester och Mat & Dryck som båda spås sjunka betydligt under kommande kvartal.

Bilen viktig för konsumenterna

Bilen är det vanligaste färdmedlet för konsumenterna vare sig de ska handla livsmedel eller sällanköpsvaror. Cykeln används däremot flitigare vid köp av livsmedel samtidigt som en relativt stor andel promenerar för att handla sällanköpsvaror. På frågan om vilket färdmedel konsumenterna skulle vilja använda oftare svarade nästan en tredjedel att de skulle välja cykeln.

– Många kunder tänker på miljön och fler skulle vilja ta cykeln när de handlar. Men bilen dominerar fortfarande och konsumenternas svar visar att bilens betydelse för handeln inte går att bortse ifrån. I stället för bil- och parkeringsförbud måste framtidens handel satsa på att främja alternativ där det är möjligt, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.

Roligast tycker konsumenterna det är att handla i en köpgalleria (36 procent), följt av i citybutiker (19 procent). Tråkigast är att handla på en bensinmack, enligt undersökningen.

Köpsuget 3 2014

För intervju eller mer information ring gärna:

Jonas Arnberg, chefsekonom
010-471 85 75

Magnus Kroon, utvecklingschef
010-471 85 84

Erik Boman, presschef
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 12 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar