Modehandel i omdaning pressar butiker

Report this content

Tillväxten i modehandeln finns på nätet. Förra året växte e-handeln med kläder och skor med 13 procent. För den fysiska butikshandeln blev 2017 ännu ett tufft år. Klädhandeln i butik backade enligt Stilindex med 2,6 procent och skohandeln med 2,5 procent. Det visar Svensk Handels Stilanalys som utgör en fördjupad analys av hur det gångna året gick för modehandeln.

Under året visade Stilindex endast två månader med positiva siffror för de fysiska klädbutikerna. För skohandeln var det bara tre månader med svarta siffror. Huvudförklaringarna stavas växande e-handel, tuff konkurrens från internationella e-handelsaktörer och en allt hårdare prispress.

– Kunderna ställer högre krav och är mer snabbrörliga än tidigare. Lojaliteten till olika butikskedjor och varumärken har förändrats i takt med att kundernas valmöjligheter ökar. Svenska modebutiker möter en allt hårdare global konkurrens, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Priserna i butik sjunker trots dyrare import
Trots att handlarnas importpriser på kläder och skor steg med 0,8 procent under 2017 fortsatte konsumentpriserna att sjunka. Klädpriserna minskade med 0,1 procent och skopriserna med 1,2 procent. En utveckling som gynnar kunden, men pressar handlarnas marginaler.

– Många handlare kan inte ta ut det pris som de skulle behöva för att vara lönsamma. Längre reaperioder och allt fler kampanjer gör att kunden har lärt sig att ett bättre erbjudande ofta finns bakom nästa hörn, säger Johan Davidson.

Trots höstväder i början av september, en växande Black Friday i november och snöfall i början av december lyckades inte den fysiska modehandeln avsluta året på plus. Under perioden september till december, där den så viktiga julhandeln ingår, landade klädhandeln på –3,0, och skohandeln på –1,7 procent.

Stilanalys 2017

Kontakt:
Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel, 070 698 39 02
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilanalys utgör en fördjupad analys av resultaten i Stilindex. Stilindex presenteras varje månad cirka 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar