Nya avtal klara inom handeln

 På torsdagen blev nya löneavtal klara inom detalj- och partihandeln sedan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund sagt ja till medlarnas bud.Det innebär att den varslade strejken inom handeln inte kommer att bryta ut.

– Det är mycket glädjande att vi har tecknat ett avtal. Det är högt, men eftersom det även innehåller besparingar för arbetsgivarna håller sig lönekostnaderna på den nivå som har etablerats i årets avtalsrörelse, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

De nya avtalen löper på 12 månader från den 1 april 2012 och innebär att lönekostnaderna ökar med 2,6 procent.

Inom partihandeln höjs lönerna med 665 kronor per månad och inom detaljhandeln med 710 kronor per månad. Vid lönerevisionen ska 45 procent av höjningen fördelas i en lokal pott. Resterande höjning fördelas i en generell höjning.

Ingångslönerna höjs endast med 80 procent i förhållande till övriga löner.

Inom partihandeln ska en gemensam arbetsgrupp analysera och följa upp frågor om inhyrd personal.

– Heltidsfrågan ska vi arbeta vidare med i en gemensam arbetsgrupp för att hitta lösningar så att fler medarbetare kan erbjudas heltid. Vår inställning har hela tiden varit att lösa det genom samarbete med facket, säger Dag Klackenberg.

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har även kommit överens om att införa yrkespraktik för ungdomar upp till och med 20 år. Yrkespraktiken ska ske under en tolvmånadersperiod och med handledare. Praktiklönen är 75 procent av ingångslönen.

– Att hitta nya lösningar för att erbjuda ungdomar jobb står högt på agendan i hela samhället. Nu bidrar vi inom handeln med en yrkespraktik som gynnar ungdomarna, utvecklar handelsyrket och stärker handeln, säger Dag Klackenberg.

För intervjuförfrågningar eller mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
0709-76 44 20
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera