Plus för skor – minus för kläder

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fysiska butiker, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 4,7 procent i december jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en ökning med 7,2 procent.

För helåret 2017 har försäljningen av kläder i fysiska butiker minskat med 2,6 procent. Under samma period har försäljningen i skobutikerna följt samma mönster och minskat med 2,5 procent.

December 2017 Helår 2017
Butiker Kläder -4,7% -2,6%
Skor 7,2% -2,5%

Kommentarer från Svensk Handel Stil:

– Det var snön i början av månaden och inte julhandeln som gav en bra månad för skohandeln, medan klädförsäljningen visade minus, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Mellandagsrean i modehandeln har delvis tappat i intresse eftersom Black Friday på kort tid övertagit rollen som fyndköpsfenomen. Branschen har genom sin jakt på rabatter först minskat i den reguljära julhandeln och nu har också mellandagsreans betydelse avtagit, menar Sandström. I vår julprognos hade skohandeln till och med den 20 december ökat med 10 procent och kläder minskat med 4,5 procent. Därefter har alltså klädhandeln inte sett någon förbättring samtidigt som skoförsäljningen också har försämrats, vilket tyder på en dålig julspurt och mellandagsförsäljning.

– Totalt har försäljningen för skor och kläder i de fysiska butikerna minskat med 2,5 respektive 2,6 procent under 2017. Det är ett dystert facit som också bör få varje långsiktig hyresvärd att börja fundera, avslutar Mikael Sandström.

Stilindex 1217

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 995 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar