Pressinbjudan: Regelkrånglet som hindrar tillväxt

Report this content

Onsdag den 28 mars presenterar Tillväxtverket och Svensk Handel rapporter som visar hur regelbördan står i vägen för tillväxt.  

Tillväxtverket presenterar den nya temarapporten ”Förenkla för företagen” som bland annat visar att handeln är en av de branscher som upplever störst ökning vad gäller problem med regler som hinder för tillväxt.

Svensk Handel lanserar rapporten "Värsta reglerna" som visar hur handelsföretagen upplever regelbördan och vilka regler som innebär störst hinder för tillväxt.

Medverkar gör bland andra Anna Johansson, avdelningschef avdelningen Förenkling, Tillväxtverket och Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel.

Dag: Onsdag 28 mars

Tid:
08.30-09.30 (frukost från kl. 08.00)

Plats:
Svensk Handels hus, Regeringsgatan 60

Kontakt:
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 0767-81 86 96
Pernilla Enebrink, projektledare Tillväxtverket, 0722-22 79 00

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar: