Stark juli för kläder och e-handel

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,7 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 0,8 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-juli, har försäljningen av kläder ökat med 0,6 procent. Skoförsäljningen har ökat med 4,5 procent.

Försäljningen av kläder som säljs via e-handel, mätt i löpande priser, ökat med 4,5 procent jämfört med samma månad förra året. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-juli, har försäljningen av kläder via nätet minskat med 1,7 procent.

Juli Ackumulerat   2014
Butiker    Kläder 3,7 % 0,6 %
Skor 0,8 % 4,5 %
Juli Ackumulerat   2014
E-handel Kläder 4,5 % - 1,7 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Den starka juliförsäljningen kom en smula överraskande, säger Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil. Det var en tuff jämförelsemånad 2013, där klädförsäljningen ökade med 4 procent under juli månad, och trots det uppvisade alltså klädförsäljningen positiva siffror även i år. Bidragande orsaker till ökningen kan vara dels att skattepengarna nu kommer i juni, vilka kan användas under sommaren, och dels att många svenskar valt att semestra i Sverige i år på grund av det fina vädret.

– Internethandeln för kläder visar också en god juliförsäljning. Det fina och varma vädret under juli hade jag föreställt mig vara dämpande för e-handeln, konstaterar Mikael Sandström.

Stilindex juli 2014

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Från och med januari 2014 redovisas även e-handelsförsäljningen i Stilindex. I samband med detta har en uppdatering av beräkningsmetoden genomförts.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar