Ny undersökning bland 60+: Fyra av tio seniorer inte nöjda med sin ekonomiska situation

Många äldre har svårt att få ekonomin att gå ihop och de flesta tycker inte det är viktigt att lämna arv efter sig. Det är en del av resultaten av en undersökning som Svensk Hypotekspension har låtit genomföra bland personer 60+ som äger sin bostad.

På frågan om de upplever sin ekonomi uppger 9 % att de ”har det svårt”, 31 % ”har precis så jag klarar mig”, 34 % att de ”har det bra” och 26 % att de ”lever ett bekvämt liv”.

37 % säger att de räknar med att behöva mer pengar de närmaste tre åren, främst för renovering, resor eller för att ha mer pengar till vardagsutgifter. 40 % av dessa ser det som ett alternativ att ta ett lån för att täcka det kapitalbehovet. Övriga skulle föredra att sälja sommarstugan alternativt flytta till en mindre, eller hyrd, bostad.

Bara 28 % av seniorerna tycker det är viktigt att lämna arv efter sig.

– Det är uppenbart att det finns ett stort behov av en ekonomisk förstärkning bland våra pensionärer, även de som äger sin bostad, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension. Genom Hypotekspension kan vi tillgodose det behovet hos en del av dem, främst de som är relativt lågt belånade men som inte passerar bankernas prövning eller de som inte vill belasta vardagsekonomin med kontantutgifter för ränta och amorteringar genom att ta bolån. Det är notabelt att de allra flesta äldre verkar vilja unna sig ett bra liv istället för att för att maximera arvet. Vår erfarenhet är att det som regel också är deras barns uttryckliga önskan.

Fakta om undersökningen
1 000 personer, 60+ med ägd bostad, svarade på en webbenkät under augusti 2017.
Konsultföretaget Arkwright genomförde undersökningen.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Grabe, vd, 08-586 160 01
lennart.grabe@hypotekspension.se

Om Svensk Hypotekspension 
Svensk Hypotekspension är ett fristående svenskt konsumentkreditinstitut som står under Finans­inspektionens tillsyn. Företaget erbjuder sedan 2005 Hypotekspension®, en kapitalfrigöringskredit som innebär att människor över 60 år garanteras en kredit på trygga villkor för att frigöra kapital ur sin bostad. Hypotekspension® har ingen tidsbegränsning och innebär ingen risk för privatekonomin eftersom kunderna erbjuds en så kallad skuldfrigaranti. Svensk Hypotekspension hade vid halvårsskiftet 2017 ca 7 500 kunder och en total lånestock på ca 3,3 miljarder kronor. www.hypotekspension.se.

Taggar:

Dokument & länkar